Als voorzitter van het College van Bestuur van Hogeschool Utrecht wil Jan Bogerd, samen met collegeleden Anton Franken en Tineke Zweed, zoveel mogelijk betrokken mensen spreken binnen en buiten de organisatie: hoe zien zij de HU? Welke rol heeft de hogeschool volgens hen in de regio en in de snel veranderende arbeidsmarkt? En: welke rol wil en kan de HU innemen? Op dit blog reflecteert het CvB op zijn bevindingen.

Neem de tijd

Neem de tijd

Nederlanders zijn echte mopperaars, ondanks dat veel dingen juist fantastisch geregeld zijn in ons land, zei onze collega Parviz Samim, docent van het jaar 2016 en presentator van de nieuwjaarsbijeenkomst van 9 januari jl. Hij noemde als voorbeeld een van de meest gehouden gesprekken bij de koffieautomaten van de HU: “Lekkere koffie. Maar wel jammer dat het apparaat er zo lang over doet.” Soms zelfs gevolgd door een: “Weet je hoeveel geld dat kost, als je alle minuten van al...

Maak kennis met de HU Bibliotheek

Maak kennis met de HU Bibliotheek

Tineke bij de opening van de nieuwe HU Bibliotheek, 9 januari 2017 Een van de taken van onze hogeschool is het verspreiden van kennis. Maar daarmee bedoelen we niet de vele verhuizingen die onze bibliotheken hebben moeten ondergaan… Die verhuizingen waren...

Fijne feestdagen!

Fijne feestdagen!

Je kan er door de bomen letterlijk en figuurlijk niet meer omheen als je bij onze hogeschool werkt of studeert: het is bijna kerst. In elk gebouw staat wel een kerstboom, zoals je op deze pagina ziet. Of je kerst nu...

Kwaliteit van leven: samen zorg dragen

Kwaliteit van leven: samen zorg dragen

In de politiek wordt vaak gesproken over ‘de zorg’, alsof het een duidelijk afgebakend geheel betreft. De praktijk is anders. Maatschappelijke ontwikkelingen, nieuwe inzichten, technologische ontwikkelingen: ‘De’ zorg is meer een beweging dan een afgebakend geheel. De kwaliteit ervan is...

HU Gericht In Beweging: update 19 december

HU Gericht In Beweging: update 19 december

Nu we een nieuw, herschreven bestuurs- en beheersreglement hebben (zie de update van 24 november jl.), kunnen we verder met het bouwen aan onze nieuwe organisatie. In deze update vertellen we je welke stappen we de komende tijd willen nemen. Kenniscentra Zoals...

Videoblog: leidinggevendendag 8 december 2016

Videoblog: leidinggevendendag 8 december 2016

Op 8 december 2016 vond de tweede leidinggevendendag plaats in het kader van de organisatieontwikkeling van Hogeschool Utrecht. In stadion Galgenwaard spraken we over hoe we verdere samenwerking binnen onze organisatie kunnen stimuleren. De dag zelf was wat dit betreft ook al stimulerend. Of zoals directeur bedrijfsvoering Wim Kuus het zei: "Samenwerken, dat zit in de...