Als voorzitter van het College van Bestuur van Hogeschool Utrecht wil Jan Bogerd, samen met collegeleden Anton Franken en Tineke Zweed, zoveel mogelijk betrokken mensen spreken binnen en buiten de organisatie: hoe zien zij de HU? Welke rol heeft de hogeschool volgens hen in de regio en in de snel veranderende arbeidsmarkt? En: welke rol wil en kan de HU innemen? Op dit blog reflecteert het CvB op zijn bevindingen.

Wat hogescholen kunnen betekenen voor Horizon Europe

Wat hogescholen kunnen betekenen voor Horizon Europe

Onze hogeschool is verankerd in de regio Utrecht. We leiden op met en voor werkgevers uit de regio, en doen samen praktijkgericht onderzoek naar de vraagstukken die hier spelen. Toch zijn wij geen regionale kennisinstelling. Verstedelijking, verduurzaming, digitalisering, sociale problematiek: de uitdagingen waar wij mee te maken hebben spelen wereldwijd. Daarom werken we graag ook samen met bedrijven, overheden en kennisinstellingen buiten onze regio. Hoe meer kennis, inzichten en invalshoeken we delen, hoe meer kans dat we tot duurzame oplossingen...

Gastblog: duurzame wereld begint hier

Gastblog: duurzame wereld begint hier

“De ondertekenaars van deze intentieverklaring zetten zich gezamenlijk in om onze studenten te bekwamen de zeventien Sustainable Development Goals in hun toekomstige beroepspraktijk toe te passen. Onze inzet is er ook op gericht om als hoger onderwijs het SDG charter...

Neem de regie op kwaliteit

Neem de regie op kwaliteit

Het huidige kabinet wil tot kwaliteitsafspraken komen met het hoger onderwijs en koppelt deze aan de financiering, net als in het verleden gebeurde met de prestatieafspraken. Toch is er met het nieuwe sectorakkoord sprake van een nieuw geluid. Kijk alleen...