Als voorzitter van het College van Bestuur van Hogeschool Utrecht wil Jan Bogerd, samen met collegeleden Anton Franken en Tineke Zweed, zoveel mogelijk betrokken mensen spreken binnen en buiten de organisatie: hoe zien zij de HU? Welke rol heeft de hogeschool volgens hen in de regio en in de snel veranderende arbeidsmarkt? En: welke rol wil en kan de HU innemen? Op dit blog reflecteert het CvB op zijn bevindingen.

ICT vraagt om een veilige omgeving én veilig gedrag

ICT vraagt om een veilige omgeving én veilig gedrag

Deze week start in Nederland de Cyber Security Week, houdt Interpol zijn Cybercrime Conference én is de finale van de Cyberlympics voor IT security-professionals. Beveiliging is een hot issue. Bij jou ook? Zeg eens eerlijk, hoeveel verschillende wachtwoorden heb jij voor je social media accounts? En zijn ze niet al te makkelijk te raden, zoals het meest gebruikte wachtwoord van 2016? Het is nauwelijks te geloven, maar dat wachtwoord bleek: 123456. Het is te hopen dat computergebruikers snel slimmer worden...

LINC-T: van, voor en door docenten

LINC-T: van, voor en door docenten

Hoeveel onderwijsinnovatieprojecten denk je dat onze opleidingen in 2016 zijn gestart? Zevenenvijftig. In 2016 werden bovendien maar liefst 1648 modules blended ontwikkeld en werkten er 12.000 studenten in onze digitale leeromgeving. Dat onderwijsinnovatie leeft op de HU, blijkt niet alleen...

Spinoza, Stevin: op weg naar een echte praktijkprijs

Spinoza, Stevin: op weg naar een echte praktijkprijs

“Handeling van het onderzoeken, teneinde door de verzameling van gegevens tot een oplossing voor een bepaald probleem te komen.” Zie hier de Van Dale definitie van ‘onderzoek’. Wat dat onderzoeksprobleem dan is? Dat is niet relevant voor deze definitie. Het...