Als voorzitter van het College van Bestuur van Hogeschool Utrecht wil Jan Bogerd, samen met collegeleden Anton Franken en Tineke Zweed, zoveel mogelijk betrokken mensen spreken binnen en buiten de organisatie: hoe zien zij de HU? Welke rol heeft de hogeschool volgens hen in de regio en in de snel veranderende arbeidsmarkt? En: welke rol wil en kan de HU innemen? Op dit blog reflecteert het CvB op zijn bevindingen.

De kracht van diversiteit

De kracht van diversiteit

Op 23 augustus opende Hogeschool Utrecht haar studiejaar 2018-2019. De jaaropening markeert een bijzonder moment. Het moment waarop we nieuwe studenten welkom heten die verwachtingsvol aan een nieuwe levensfase beginnen. Wij genieten ervan dat het weer bruist in de gangen, lokalen, labs en collegezalen. Mede via onze studenten is de HU nauw verweven met de wereld om ons heen. Met onderwijs en praktijkgericht onderzoek dragen we niet alleen bij aan de ontwikkeling van de studenten tot waardevolle professionals, maar ook aan...

Wat hogescholen kunnen betekenen voor Horizon Europe

Wat hogescholen kunnen betekenen voor Horizon Europe

Onze hogeschool is verankerd in de regio Utrecht. We leiden op met en voor werkgevers uit de regio, en doen samen praktijkgericht onderzoek naar de vraagstukken die hier spelen. Toch zijn wij geen regionale kennisinstelling. Verstedelijking, verduurzaming, digitalisering, sociale problematiek:...

Gastblog: duurzame wereld begint hier

Gastblog: duurzame wereld begint hier

“De ondertekenaars van deze intentieverklaring zetten zich gezamenlijk in om onze studenten te bekwamen de zeventien Sustainable Development Goals in hun toekomstige beroepspraktijk toe te passen. Onze inzet is er ook op gericht om als hoger onderwijs het SDG charter...