Als voorzitter van het College van Bestuur van Hogeschool Utrecht wil Jan Bogerd, samen met collegeleden Anton Franken en Tineke Zweed, zoveel mogelijk betrokken mensen spreken binnen en buiten de organisatie: hoe zien zij de HU? Welke rol heeft de hogeschool volgens hen in de regio en in de snel veranderende arbeidsmarkt? En: welke rol wil en kan de HU innemen? Op dit blog reflecteert het CvB op zijn bevindingen.

Een goede verbinding Utrecht – Den Haag

Een goede verbinding Utrecht – Den Haag

Hogeschool Utrecht is een brede hogeschool, die opleidt voor uiteenlopende vakgebieden en opereert in - en op het snijvlak tussen - diverse kennisgebieden. In al deze diversiteit is er een gemeenschappelijke basis: de beroepspraktijk. Veel van de opleidingen waaruit wij zijn voortgekomen, zijn gestart naar aanleiding van een directe vraag uit een werkveld. Die focus op de beroepspraktijk is gebleven. Maar die beroepspraktijk staat bepaald niet stil en ook van ons wordt dus beweging gevraagd. Technologische ontwikkeling, verstedelijking, flexibilisering van de...

Waardevolle kijk over de grens

Waardevolle kijk over de grens

Het kunnen tonen van ondernemerschap, de mogelijkheid hebben je talenten te ontplooien, buiten de grenzen van je opleiding leren; dat is volgens mij de kern van excellent onderwijs. Het gaat om studeren zonder bovengrens. Binnen de HU proberen we dit...

Mbo-hbo: Laat studenten meepraten over hun toekomst

Mbo-hbo: Laat studenten meepraten over hun toekomst

De overstap van het mbo naar het hbo is voor teveel studenten nog te moeilijk. Het probleem is niet het niveau van het hbo, het probleem ligt in de andere manier van studeren, van begeleiding, van toetsing. Het is simpelweg...

Gastblog: mijn functie als schakel

Gastblog: mijn functie als schakel

Op dinsdag 11 april jl. vond de eerste rondgang van het College van Bestuur plaats langs diverse instituutsraden, op Padualaan 97 en HU Amersfoort. De rondgang mocht ik, als OC-ambassadeur, voorzitten. Anton Franken en Tineke Zweed waren aanwezig, zo ook...

Ga in gesprek over teamwerken en -leren

Ga in gesprek over teamwerken en -leren

Teams vormen het fundament voor de wijze waarop wij de HU aan het inrichten zijn. Daarom is het belangrijk daar met elkaar over te praten. Jan, Anton en Tineke gaan graag met je in gesprek! Meld je aan via...

Het gaat niet om de organisatie, maar om hoe we werken

Het gaat niet om de organisatie, maar om hoe we werken

In de ontwikkeling van onze organisatie besteden we de komende tijd veel aandacht en energie aan het werken in teams. Zo hebben we 12 en 13 april twee studiedagen rond dit thema. Maar werken in teams, dat doen we toch eigenlijk al? Waarom is dit thema zo belangrijk? Het gaat ons niet zozeer op de wijze waarop het werk georganiseerd is, als wel op de manier van werken. Zoals eigenlijk de hele organisatieontwikkeling niet draait om de organisatiestructuur, maar om hoe...