Als voorzitter van het College van Bestuur van Hogeschool Utrecht wil Jan Bogerd, samen met collegeleden Anton Franken en Tineke Zweed, zoveel mogelijk betrokken mensen spreken binnen en buiten de organisatie: hoe zien zij de HU? Welke rol heeft de hogeschool volgens hen in de regio en in de snel veranderende arbeidsmarkt? En: welke rol wil en kan de HU innemen? Op dit blog reflecteert het CvB op zijn bevindingen.

SURF Bootcamps, onderzoek voor ons allemaal

SURF Bootcamps, onderzoek voor ons allemaal

SURF is dé ICT-samenwerkingsorganisatie van het onderwijs en onderzoek in Nederland. Niet alleen faciliteert SURF kennisinstellingen met ICT-voorzieningen, met SURFsara dragen ze bij aan de verdere ontwikkeling van ICT-oplossingen. Zo organiseren ze SURF Research Boot Camps waar professionals uit onderwijs, onderzoek en de beroepspraktijk samenkomen om de nieuwste ICT-ontwikkelingen te bespreken. Deze bootcamps waren een puur academische aangelegenheid: ze werden altijd op universiteiten gehouden. Gek eigenlijk. Een van de kenmerken van Nederlandse hogescholen is immers hun sterke netwerken met de beroepspraktijk....

Het Blockchain Congres: de driehoek in de praktijk

Het Blockchain Congres: de driehoek in de praktijk

Onlangs heb ik het eerste Blockchain Congres geopend, een congres dat werd georganiseerd door ons eigen Blockchainlab – en eentje waar ik bijzonder trots op ben. Ik zal uitleggen waarom. Allereerst is het natuurlijk mooi dat wij als hogeschool over zo’n...

Tijd voor een grotere taart

Tijd voor een grotere taart

In Nederland heeft het hoger onderwijs de afgelopen twintig jaar een enorme studentengroei weten te accommoderen. Het hbo heeft daar het leeuwendeel van voor zijn rekening genomen. Misschien dat we daarin te goed zijn geslaagd want de regering heeft besloten...