Als voorzitter van het College van Bestuur van Hogeschool Utrecht wil Jan Bogerd, samen met collegeleden Anton Franken en Tineke Zweed, zoveel mogelijk betrokken mensen spreken binnen en buiten de organisatie: hoe zien zij de HU? Welke rol heeft de hogeschool volgens hen in de regio en in de snel veranderende arbeidsmarkt? En: welke rol wil en kan de HU innemen? Op dit blog reflecteert het CvB op zijn bevindingen.

Een nieuwe HU Ontwikkelt website

Een nieuwe HU Ontwikkelt website

Op huontwikkelt.nl blijf je als HU-collega op de hoogte van alle ontwikkelingen binnen onze hogeschool die bijdragen aan onze ambities voor 2020. Om jou nog beter en sneller inzicht te geven in alle informatie en actualiteiten, is huontwikkelt.nl nu vernieuwd: met een betere navigatie en een helder nieuwsoverzicht waarmee je snel weer op de hoogte bent van de nieuwste ontwikkelingen in onze...

Van havo naar hbo: weg met die trap

Van havo naar hbo: weg met die trap

“Van cruciaal belang voor een succesvolle overgang naar het hbo zijn de laatste periode van de vorige opleiding, waarin een realistische voorbereiding op het hbo noodzakelijk is, en de eerste periode van het hbo, waarin een goede start noodzakelijk is...

Looking out for number 1

Looking out for number 1

Het is een kwestie van tijd voor de Brexit een feit is. Daarmee komt Londen, dit jaar verkozen tot meest concurrerende regio van Europa, buiten de EU te liggen. En kan Utrecht, dat een prachtige tweede plaats inneemt op die...