Als voorzitter van het College van Bestuur van Hogeschool Utrecht wil Jan Bogerd, samen met collegeleden Anton Franken en Tineke Zweed, zoveel mogelijk betrokken mensen spreken binnen en buiten de organisatie: hoe zien zij de HU? Welke rol heeft de hogeschool volgens hen in de regio en in de snel veranderende arbeidsmarkt? En: welke rol wil en kan de HU innemen? Op dit blog reflecteert het CvB op zijn bevindingen.

Een learning community moet ook een sociaal netwerk zijn

Een learning community moet ook een sociaal netwerk zijn

Toen ik onlangs door België reed, hoorde ik op de radio een item over een project van de Vlaamse Scholierenkoepel: De Conflixers. Conflixers zijn leerlingen die op hun eigen school andere leerlingen ondersteunen waar nodig. Zit je niet goed in je vel? Heb je ruzie met iemand of wordt je gepest? De Conflixers fixen het. Ik vind het een prachtig initiatief. Je moet scholieren en studenten ook hulp bieden buiten hun lesprogramma: bij conflicten, somberheid, concentratieproblemen, problemen thuis. Al zijn...

Utrecht Onderwijsstad

Utrecht Onderwijsstad

“Leraren maken het onderwijs. Zij zijn ons kapitaal”, zei Nico de Jong, voorzitter van het Platform Onderwijspact Regio Utrecht, onlangs. Ik ben het roerend met hem eens; naar aanleiding van onze docent-van-het-jaar-verkiezing schreef ik ook over onze docenten als kapitaal van de...

Komt een designer bij de dokter…

Komt een designer bij de dokter…

Noem eens wat recente innovaties in de gezondheidszorg. Veel mensen die deze vraag krijgen, zullen geneigd zijn te denken aan nieuwe medicijnen, operatietechnieken, robotica; innovaties die gefocust zijn op het bestrijden van ziektes. Dat zijn nu eenmaal innovaties waar we...