Duurzame technologie werkt alleen met duurzaam gedrag

sbe16De HU had onlangs de eer de internationale conferentie Sustainable Built Environment 2016 te mogen organiseren. Complimenten aan Ivo Opstelten, Nadia Verdeyen, Erlijn Eweg, Marieke Zielhuis, Jeanette Verstappen, Chantalle Kuijper en Andy Wagenaar en haar team voor het initiatief en de professionele organisatie! Twee dagen lang deelden beleidsmakers, onderwijsexperts en stakeholders uit het bedrijfsleven  informatie, ervaringen en inzichten die kunnen bijdragen aan de duurzame stad. Samenwerking is hard nodig. Niemand is in staat in zijn eentje de complexe vraagstukken rond verduurzaming en leefbaarheid van de stedelijke regio op te lossen. Het was dan ook goed zoveel partijen te mogen verwelkomen.

Samenwerken aan de duurzame stad is een uitdaging maar schept ook kansen. Kijk maar naar ons Centre of Expertise Smart Sustainable Cities, waarin we met regionale partners samenwerken aan producten als nul-op-de-meter woningen; woningen met een energierekening van nul euro. De ambitie van onze regio is vóór 2020 vijftigduizend van deze woningen te bouwen. Dat geeft een forse impuls aan de lokale bouwsector. Duurzaamheid en ondernemendheid gaan hier hand in hand. Wij willen onze studenten, als toekomstige professionals, leren dit soort kansen op het gebied van duurzaamheid te herkennen en op te pakken. Dat maakt hen waardevoller als professionals én het maakt hen tot verantwoordelijke burgers. Ze leren zo duurzaam gedrag vanzelfsprekend te vinden en dragen dat weer over op de mensen in hun omgeving; buren, vrienden, hun kinderen. Het belang daarvan valt niet te onderschatten. Technologie kan ons ver brengen maar voor blijvende verduurzaming is mentaliteits- en gedragsverandering onontbeerlijk.

Zelf ben ik als vrijwilliger actief in een lokale energiecoöperatie, waarin we projecten initiëren om energie op te wekken en leverancier zijn van 100 procent duurzame energie. Door het goede voorbeeld te geven en verantwoordelijkheid te nemen, kun je andere mensen aan het denken zetten en in beweging brengen. Volgens mij is dat de belangrijkste volgende stap, op weg naar een duurzame samenleving.

Jan Bogerd

Leave a Reply