Zorgen voor zorg

Zo’n 75 procent van onze bevolking woont in steden en dit percentage stijgt. Een steeds groter deel van deze bevolking heeft zorg nodig. Deze stijgende vraag naar zorg maakt het een uitdaging om zorg betaalbaar en toegankelijk te houden. Daarom heeft de gemeente Utrecht het initiatief genomen tot de City Deal Health Hub: 25 strategische partners gaan er samen voor zorgen dat we innovatieve technologieën kunnen inzetten voor de ontwikkeling van een gezonde grootstedelijke omgeving. De gemeente werkt in deze City Deal samen met omliggende gemeentes, de Provincie Utrecht, het Utrecht Science Park, bedrijven en kennisinstellingen als de Universiteit Utrecht en Hogeschool voor de Kunsten Utrecht. En Hogeschool Utrecht. Deze samenwerking is in zijn omvang en invloed uniek en past goed bij onze ambitie om onze impact op de regio te vergroten met meer strategische allianties. Het past ook goed bij ons aangescherpt profiel: we willen als kennisinstelling, opleider van professionals, partner van de beroepspraktijk en instituut voor praktijkgericht onderzoek een belangrijke bijdrage leveren aan de kwaliteit van het leven in onze stedelijke omgeving.

health hub gemeente
Het onderwerp van de City Deal, Healthy Urban Living, past goed bij onze stad. Utrecht heeft een grote gezondheidsgerelateerde economie: ongeveer 25 procent van de totale regionale economie is aan gezondheid gelinkt. Dat betekent dat we in Utrecht goed weten welke problemen er spelen op dit gebied, maar ook wat er nodig is om deze problemen op te lossen. Omdat Utrecht koploper is in kennis over gezond wonen in een stedelijke omgeving, is voor deze profilering gekozen. Ook wij hebben als hogeschool veel kennis in huis van gezondheid en innovatieve technologieën. Denk aan de modelwoningen die het lectoraat Vraaggestuurde Zorg samen met de installatiebranche realiseerde. Hierin kunnen, dankzij bouwkundige en technologische aanpassingen, mensen met dementie, met COPD of met een verminderd gezichtsvermogen langer thuis blijven wonen. Recent hebben we een samenwerkingsovereenkomst getekend met het Taiwanese bedrijf SquareX, dat innovatieve zorgproducten ontwikkelt. SquareX kan bij de HU hun ideeën toetsen. En wij zijn op een vroeg tijdstip aangehaakt bij de nieuwste technologische ontwikkelingen, zodat we onze studenten volgens de nieuwste kennis kunnen opleiden.

Al deze samenwerkingen helpen ons in het naleven van onze missie: “Met hoogwaardig onderwijs en onderzoek werken we aan innovatie en professionalisering van de beroepspraktijk en aan de persoonlijke ontwikkeling van talent. Daarmee dragen we bij aan de sociale, culturele en economische ontwikkeling van een open, rechtvaardige en duurzame samenleving.” Want die samenleving, daar doen we het uiteindelijk allemaal voor.

Anton Franken

Leave a Reply