Gastblog: Geld vrijmaken, dat doen we niet voor niets

Ellen Hilhorst

De HU maakt geld vrij bij de ondersteunende diensten en huisvesting. Dat voornemen stond in Hogeschool Utrecht in 2020 en wordt nu ten uitvoer gebracht. Over de gevolgen daarvan voor HU Diensten en onze huisvesting is veel gezegd en geschreven. Het is goed ook eens te kijken naar waar we het voor doen: om te kunnen investeren in onderwijs en onderzoek.

Wat dat in de praktijk betekent, was goed te zien aan het begin van het nieuwe collegejaar. Tijdens een kennismakingsbijeenkomst verwelkomde ons instituut, Life Sciences & Chemistry (ILC), veertien nieuwe docenten. Elke nieuwe collega presenteerde zichzelf kort en ik voelde mij trots omdat ons instituut zoveel kwaliteit en ervaring heeft weten aan te trekken! Deze impuls brengt ons weer nieuwe dynamiek en energie. Momenteel zorgen we dat alle nieuwe docenten goed ingewerkt raken. Mijn collega Marie-Monique Immink, docente microbiologie en coach, is vraagbaak voor de nieuwe mensen en maakt hen wegwijs in onze organisatie.

We hadden op ons instituut 86 medewerkers, dus veertien extra docenten is een substantiële uitbreiding. Hun aanstelling is een directe uitkomst van de besparingen op diensten en huisvesting. Steeds werd gezegd: er gaat op een gegeven moment geld naar het onderwijs. Maar wanneer? Het afgelopen voorjaar hoorde ik Jan Bogerd vertellen dat we zo’n 100 fte op schema achterliepen bij het aannemen van nieuwe docenten en onderzoekers. Geld vrijmaken, dat doen we niet voor niets, zei hij. Voor ons was het een aanmoediging om de financiële ruimte te besteden.

Eerst hebben we met elkaar bij het instituut goed gekeken: wat hebben we nu echt nodig? Vervolgens hebben we vacatures uitgezet. Daar kwamen een hoop gesprekken uit voort. Uiteindelijk hebben we hele goeie mensen gevonden. Er komt echt een schat aan nieuwe kennis en ervaring binnen, waarmee ons instituut in één klap flink is versterkt. Alle nieuwe docenten hebben een mastergraad, veel zijn gepromoveerd. Wat ik persoonlijk heel fijn vind, is dat het ook een heterogene groep is, met mensen uit diverse culturen. Het is immers belangrijk dat we zoveel mogelijk een afspiegeling vormen van de maatschappij waarvoor wij opleiden.

De extra docenten zorgen er niet alleen voor dat we de studentengroepen kunnen verkleinen maar maken ook huidige docenten vrij voor onderwijsinnovatie. Zij krijgen tijd om te investeren in het vernieuwen van de didactiek en de opleidingsinhoud. Als je wilt dat docenten investeren in het onderwijs, bijvoorbeeld ook in honourstrajecten, dan moet je ze daar de tijd voor geven. Dat kunnen wij nu doen. Zo komt voor mij de hogeschool van 2020 een beetje meer tot leven.

Dr. Ellen Hilhorst, directeur Institute for Life Sciences & Chemistry

Leave a Reply