Gastblog: het STIP, een pionier in de HU

STIPHet is het einde van periode A en dat betekent: tentamens. Voor de gewone student een tijd van stress en weinig slaap. Want als studenten ergens goed in zijn is het timemanagement: zoveel mogelijk doen in zo min mogelijk tijd, net voor de deadline. Op zich een compliment waard.

Een lichtbaken in deze donkere tijden is voor de studenten het Studenten Informatie Punt (STIP). Op woensdag 9 november bracht het College van Bestuur, in de persoon van Jan Bogerd, samen met mij en andere leden van de studentengeleding van de Hogeschoolraad een bezoek aan het centrale STIP op de Padualaan 101. Doel was: kijken hoe de centralisatie uitpakt voor de studenten. Hoe werkt het STIP? Wat zijn de taken en doelen van het STIP en hoe is de studenttevredenheid?

Tijdens het bezoek hebben we de nieuwe locatie bekeken. Het werd ons snel duidelijk dat het een verbetering is en dat het past binnen de nieuwe vorm van huisvesting: een open ruimte waar je in verbinding blijft staan met andere onderwijsruimten. Vervolgens zijn wij meegenomen in de beleidskeuzes van het STIP. Hier bleek dat het STIP een pionier is binnen onze hogeschool. Er worden ambitieuze doelen gesteld en er wordt gewerkt in een team. Sturing van bovenaf is er niet, de manager heeft vertrouwen in haar medewerkers en geeft hen zoveel mogelijk eigen verantwoordelijkheid. Een pioniersrol, want de hele HU zal in de toekomst op deze manier gaan werken. Medewerkers centraal, vertrouwen in elkaars kennis en kunde en gezamenlijk doelen stellen.

Kortom, het was het een leerzame middag met eye-openers. We hebben gezien hoe de centralisatie van het STIP een betere dienstverlening tot stand brengt. Daarbinnen heeft de stijl van leidinggeven een positieve invloed op de dienstverlening, studenten staan centraal en iedereen voelt zich verantwoordelijk. Werken in teams kan… nee, ís de toekomst. Dat vraagt lef, afstand kunnen nemen en vertrouwen hebben in medewerkers. Het kan ons een hoop opleveren: onderwijs en onderzoek waarin de student en haar welbevinden centraal staan. Wij kijken uit naar de uitrol in de HU.

Thomas Kroes, voorzitter studentengeleding Hogeschoolraad

One Response to “Gastblog: het STIP, een pionier in de HU”

Leave a Reply