We hebben allemaal een sleutelrol te vervullen

Jan Bogerd bij de opening van het HU collegejaar 2017-2018Twee HU-studenten elektrotechniek ontwierpen in het kader van hun opleiding de Movemat: een ligmat waarmee je computergames kunt bedienen en die kinderen met kanker zo stimuleert te blijven bewegen. De Movemat is zo’n succes dat de studenten er een onderneming van hebben gemaakt. Aan het eind van hun promotiefilmpje zeggen ze: “Wij zijn Sander en Jan. Zorgvernieuwers.” Twee jongemannen met een bachelor elektrotechniek die zich dankzij hun ondernemingszin en persoonlijke leertraject ontwikkelen tot zorgvernieuwers. En die zo van meerwaarde zijn voor de beroepspraktijk en de samenleving. Het is een mooi voorbeeld van waar we volgens mij naartoe moeten.

Ik vertelde dit daarom afgelopen donderdag ook aan onze medewerkers en partners, bij de opening van ons collegejaar 2017-2018. Deze stond in het teken van de HU van morgen: welke ontwikkelingen zijn nodig om, via ons praktijkgericht onderzoek en via onze studenten, optimaal impact te hebben op de beroepspraktijk van morgen? Wat Sander en Jan illustreren, is dat de kansen in die beroepspraktijk vooral liggen op het snijvlak van kennisgebieden. Uitdagingen op gebieden als duurzaamheid, verstedelijking, robotisering en migratie zijn te complex om op te lossen vanuit één discipline. Samenwerking is nodig.

Kennisontwikkeling en kennisbenutting zijn geen lineaire processen meer. Het zijn circulaire processen tussen onderwijs en onderzoek, de beroepspraktijk en de samenleving. Leren gebeurt niet meer enkel tussen de muren van de hogeschool, net zoals innoveren niet meer alleen in bedrijven gebeurt. We moeten toe naar een onderwijsmodel waarin praktijk en onderwijs veel nauwer verweven zijn en elkaar versterken, met meer ruimte voor individuele trajecten die samenwerking, talentontwikkeling en initiatief stimuleren en belonen. Die trajecten zijn er al, zoals Sander en Jan en onze nieuwe HUgenoten laten zien. Maar ze zijn nog niet de regel.

Wij zijn bezig de organisatie zo in te richten dat deze optimale kansen biedt voor samenwerking. Maar dat is slechts een eerste stap. De echte innovatie en waardencreatie komt vanuit de mensen die in onze organisatie werkzaam zijn of er studeren. Komt uit jou en mij. Komt uit mensen die samenwerken en elkaar durven inspireren met nieuwe ideeën.

Daarom wil ik dit collegejaar beginnen met een call to action: Studenten, maak gebruik van alle mogelijkheden die we bieden om je talenten optimaal te ontwikkelen en maak gebruik van de ruimte om over grenzen van disciplines te kijken. Medewerkers en docenten, blijf de ruimte pakken, blijf elkaar opzoeken zodat we elkaar verrijken met kennis en ideeën, en blijf je inzetten om kritische studenten op te leiden die een duurzame en bepalende rol kunnen spelen in deze veranderende wereld. Bedrijven en organisaties: maak ruimte en investeer in de kennis van je medewerkers, zodat ze hun leven lang kunnen blijven leren. Blijf de samenwerking met onderwijs zoeken, zodat we de opleidingen blijvend kunnen laten aansluiten op wat er de beroepspraktijk nodig heeft.

Zo werken we samen aan de HU van morgen. Hoe die er precies uit ziet, weet niemand nog. Maar onze docent Rick Boss zei het mooi bij de jaaropening. Hij mocht onlangs bij een onderwijscongres komen vertellen over een van onze projecten waarbij ICT-studenten samenwerken met studenten van andere vakgebieden. “Mijn HU van morgen is er een waarbij ik dat onderwijscongres niet meer binnen zou komen”, vertelde Rick, “omdat dit soort projecten de normaalste zaak van de wereld zijn geworden.”

Ik wens onze studenten, medewerkers en partners een mooi en verrijkend nieuw collegejaar!

Jan Bogerd

Leave a Reply