Wat over de wereld gaat, gaat over onszelf

“Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan.” Sinds 11 december 2017 staat dit artikel 1 van de grondwet onuitwisbaar op de muur van het Provinciehuis. Een krachtig statement waarvan het belang niet kan worden overschat. En toch. Het stelt iets dat niet mag. Discrimineren. Wat zouden wij op de muur zetten?

Als instelling voor onderwijs en praktijkgericht onderzoek zit het in ons DNA doelen te stellen, naar de toekomst te kijken. Daarom spreken de zeventien Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties mij erg aan. Geen armoede. Geen honger. Goed onderwijs. Betaalbare en schone energie. Minder ongelijkheid. Het zijn geen kleine uitdagingen die de Verenigde Naties ons stellen. Ze zijn dan ook bedoeld voor de hele wereld, gericht op de internationale gemeenschap. Maar wat over de wereld gaat, gaat uiteindelijk ook over onszelf.

UN Sustainability GoalsGerian Alofs weet waarover ik het heb. Deze HU-docent heeft, met de hulp van een groepje enthousiaste studenten Social Work, een conferentie ter ere van World Water Day georganiseerd, samen met het internationale platform Global Citizen. Experts, beleidsmakers, stakeholders en studenten komen hier samen om te praten over het belang van schoon water en de vrije verkrijgbaarheid hiervan: voor de gezondheid én gelijke ontwikkelingskansen van mensen wereldwijd. Zie doelstellingen 6 en 10 van de VN.

Ook de docenten van ons Instituut Archimedes weten waarover ik het heb. In samenwerking met verschillende partijen, van Moi University tot Vodafone, leiden zij al een paar jaar docenten op in een vluchtelingenkamp in Kakuma, Kenia. Zodat de kinderen daar aan hun toekomst kunnen denken en werken. Zie doelstellingen 4 en 1 van de VN.

Ook studente Soma Ali weet wat ik bedoel. Samen met de International school of Amsterdam, Dodore Kenya en andere honoursstudenten is zij The Breakfast Club begonnen. Dit project zamelt fondsen in om een dagelijks ontbijt te kunnen verzorgen voor de kinderen van de FreMo-school in de sloppenwijken van Nairobi, Kenia. Zij presenteerden het project onlangs aan de bestuurlijk actieve studenten van de HU, die meteen hun eigen ontbijt meer waardeerden. Want wat over de wereld gaat, gaat over onszelf.

Maar het zijn niet enkel internationale projecten waarmee we bijdragen aan de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties. We doen dat ook met veel – heel veel – van het onderwijs en onderzoek dat we voor de eigen regio uitvoeren.

Kijk bijvoorbeeld eens naar het onderzoek van lector Nadja Jungmann naar schuldhulp, waarbij ze mensen niet alleen uit de schulden wil halen maar ook zelfredzaam wil maken: VN-doelen 1 en 8. Denk aan de studenten Built Environment en hun innovatieve oplossingen om steden te verduurzamen – doelstelling 11 van de VN.

Op de muur van een school die Soma Ali bezocht, hingen ze al: de zeventien doelstellingen. Die poster zou ook bij ons niet misstaan. Eigenlijk werken we al aan zo’n soort poster: de HU inventariseert momenteel hoe ons onderwijs en onderzoek aansluit bij de VN Sustainability Goals. De resultaten zullen op een nieuwe website worden gepresenteerd, als leidraad en toetssteen voor ons onderwijs en onderzoek. En om onze ambitie uit te dragen: bijdragen aan de kwaliteit van (samen)leven in onze stedelijke omgeving – en daarbuiten. Want wat over onszelf gaat, gaat ook over de wereld.

Jan Bogerd

Leave a Reply