Het Blockchain Congres: de driehoek in de praktijk

Onlangs heb ik het eerste Blockchain Congres geopend, een congres dat werd georganiseerd door ons eigen Blockchainlab – en eentje waar ik bijzonder trots op ben. Ik zal uitleggen waarom.

Allereerst is het natuurlijk mooi dat wij als hogeschool over zo’n belangrijke, vernieuwende technologische oplossing een druk bezocht en succesvol congres organiseren. Het geeft aan dat we in een behoefte voorzien. Blockchain is dan ook een veelbelovende technologie. In plaats van gevoelige gegevens op één plaats te bewaren, in een database die door één partij wordt beheerd en daarmee een doelwit is voor hackers, maakt blockchain het mogelijk deze gegevens decentraal te bewaren, in een open netwerk waar iedereen aan kan meedoen. De betrouwbaarheid neemt hierdoor toe en de beveiliging verbetert.

Grensoverschrijdend initiatief
Niet gek dus dat bedrijven graag willen onderzoeken wat het blockchain-model voor hun organisatie kan betekenen. Daarmee kom ik op de tweede en belangrijkste reden waarom ik zo trots ben op ons Blockchainlab en hun congres. Het is een geweldig voorbeeld van hoe wij als hogeschool onderwijs, bedrijven en onderzoek samenbrengen op het Utrecht Science Park. Verschillende mensen uit ons onderwijs, onderzoek en de ondersteunende diensten hebben samen dit initiatief gestart. Momenteel werkt het Blockchainlab samen met twee onderwijsinstituten, vier lectoraten, de dienst IM & ICT en tientallen studenten. Een mooi voorbeeld van onze organisatieontwikkeling. Waarin we niet langer in structuren denken, maar in mogelijkheden tot kennisdeling en -vermeerdering, juist over de grenzen van kennisgebieden heen.

Speerpunten van de regio
Het Blockchainlab heeft zich in korte tijd ontwikkeld tot dé plek voor regionale bedrijven en organisaties om te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn van de technologie. Het lab heeft inmiddels een methode ontwikkeld om succesvolle blockchains te ontwerpen én toe te passen, toegespitst op Health, Supply Chain en Fintech. Daarmee sluit het lab aan bij de speerpunten van de regio Utrecht en bij sterke sectoren in de regio. Dat zien we ook terug in het onderzoek dat Berenschot in opdracht van de Economic Board Utrecht (EBU) uitvoerde naar kansrijke blockchainproposities in de regio Utrecht. Het organisatieadviesbureau herkent daarin onze bijdrage en voorlopersfunctie in de regio op het gebied van blockchain-oplossingen.

De stad van morgen
We hebben het vaak over de driehoek onderwijs, onderzoek en de beroepspraktijk. Over hoe deze drie elkaar bij Hogeschool Utrecht versterken door co-creatie en met de uitwisseling van kennis. Het Blockchainlab en Blockchain Congres brengen deze driehoek in de praktijk, met veel succes. Ze laten zien hoe de uitwisseling tussen onderwijs, onderzoek en de beroepspraktijk een belangrijke voedingsbodem vormt voor vernieuwing. De kennis die wij hier opdoen, zetten we om naar trainingsmodules voor de beroepspraktijk en implementeren we in ons bacheloronderwijs. Zo vinden we samen oplossingen voor de maatschappelijke vraagstukken van de stad van morgen.

Anton Franken

Meer over het HU Blockchainlab? Kijk op de site!

Leave a Reply