SURF Bootcamps, onderzoek voor ons allemaal

SURF is dé ICT-samenwerkingsorganisatie van het onderwijs en onderzoek in Nederland. Niet alleen faciliteert SURF kennisinstellingen met ICT-voorzieningen, met SURFsara dragen ze bij aan de verdere ontwikkeling van ICT-oplossingen. Zo organiseren ze SURF Research Boot Camps waar professionals uit onderwijs, onderzoek en de beroepspraktijk samenkomen om de nieuwste ICT-ontwikkelingen te bespreken.

Deze bootcamps waren een puur academische aangelegenheid: ze werden altijd op universiteiten gehouden. Gek eigenlijk. Een van de kenmerken van Nederlandse hogescholen is immers hun sterke netwerken met de beroepspraktijk. Met hun lectoraten leveren hogescholen bovendien een belangrijke bijdrage aan het praktijkgericht onderzoek in Nederland. Onderzoek dat bijdraagt aan praktische oplossingen voor onze economie en maatschappij.

Vorig jaar organiseerde SURFsara al een bootcamp met universiteit (UvA) én hogeschool (UvA). Dit jaar is voor het eerst enkel een hogeschool de gastheer. Hogeschool Utrecht. Een erkenning voor onze inzet op kennisuitwisseling tussen onderwijs, onderzoek en de beroepspraktijk. Het is óók erkenning voor de toegenomen aandacht bij hogescholen voor ICT-ontwikkelingen, zoals big data en applied data science. Zo heeft ons lectoraat Innovative Testing in Life Sciences & Chemistry samen met SURF en andere partijen een mooi systeem opgezet voor het analyseren, beheren, managen en delen van onze onderzoeksdata. Voor de bootcamp maken we van deze infrastructuur gebruik.

Het programma is opgesteld door collega’s van ICT (HU Big DataLab), SURF én onderzoekers van de Universiteit Utrecht. Het is interessant voor zowel onderzoekers van hogescholen als voor onderzoekers van universiteiten en andere onderzoeksinstellingen. Op de SURF Research Boot Camp van 2 november verwelkom ik dan ook namens de HU zeker 60 personen van verschillende organisaties, voor een dag vol lezingen en workshops over ICT, data science en infrastructuur.

Dat samenkomen van mensen uit onderwijs, onderzoek, bedrijven en overheden om kennis uit te wisselen: dat is de kern van wat wij doen.

Tineke Zweed

Leave a Reply