Blog

Niet veranderd worden maar veranderen

schoolbord

We zijn als hogeschool trots op hoe ver we zijn met het innoveren van ons onderwijsaanbod: het samen met de beroepspraktijk vernieuwen van het curriculum, het introduceren van een nieuwe didactiek, waarbij flexibel leren in leerteams voorop staat. Die trots dragen we uit, dat is terecht en ook belangrijk. Tegelijk is onderwijsinnovatie een ingrijpend proces. … Continued

Alle kleuren van de regenboog

Regenboogvlag

Vandaag, 11 oktober, is Coming Out Day; een dag waarop internationaal centraal staat dat iedereen openlijk voor zijn of haar seksuele voorkeur mag uitkomen. De HU organiseert samen met de Universiteit Utrecht en LHBT-studentenvereniging Anteros een mini-symposium en een filmavond in het kader van Coming Out Day. Ook hees ik vanochtend samen Anteros-voorzitter Tom Verstappen … Continued

Samen investeren in de weg omhoog

Nu alle vertegenwoordigers van de pers weer van het Utrecht Science Park zijn vertrokken even tijd voor een blog. Een gedeelde een-na-laatste plaats. Drie topopleidingen maar daartegenover elf opleidingen die meer dan tien punten daalden in de scores, met de opleidingen Journalistiek, Bedrijfskunde en Commerciële economie als negatieve uitschieters. De cijfers uit de Keuzegids HBO … Continued

LINC-T: van, voor en door docenten

Docenten in gesprek

Hoeveel onderwijsinnovatieprojecten denk je dat onze opleidingen in 2016 zijn gestart? Zevenenvijftig. In 2016 werden bovendien maar liefst 1648 modules blended ontwikkeld en werkten er 12.000 studenten in onze digitale leeromgeving. Dat onderwijsinnovatie leeft op de HU, blijkt niet alleen uit de cijfers. Je hoort het ook in verhalen van collega’s, zoals van docent Paula … Continued