Ontwikkeling HU

Wat over de wereld gaat, gaat over onszelf

UN Sustainability Goals

“Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan.” Sinds 11 december 2017 staat dit artikel 1 van de grondwet onuitwisbaar op de muur van het Provinciehuis. Een krachtig statement waarvan het belang niet kan … Continued

Eén voor allen, allen voor… elkaar

Studenten voor HU Amersfoort, waar ook MBO Amersfoort is gehuisvest

De arbeidsmarkt is sterk in ontwikkeling. Flexibilisering, digitalisering en robotisering: beroepen verdwijnen, nieuwe beroepen ontstaan en werkgevers vragen om nieuwe vaardigheden van hun werknemers. Vervolgens gaan ze in gesprek met opleidingsinstellingen, zoals onze hogeschool, om samen te zorgen voor professionals die aan die nieuwe eisen voldoen. Toch? Nee hoor. Zeker niet. In de tijd dat … Continued

Niet veranderd worden maar veranderen

schoolbord

We zijn als hogeschool trots op hoe ver we zijn met het innoveren van ons onderwijsaanbod: het samen met de beroepspraktijk vernieuwen van het curriculum, het introduceren van een nieuwe didactiek, waarbij flexibel leren in leerteams voorop staat. Die trots dragen we uit, dat is terecht en ook belangrijk. Tegelijk is onderwijsinnovatie een ingrijpend proces. … Continued

LINC-T: van, voor en door docenten

Docenten in gesprek

Hoeveel onderwijsinnovatieprojecten denk je dat onze opleidingen in 2016 zijn gestart? Zevenenvijftig. In 2016 werden bovendien maar liefst 1648 modules blended ontwikkeld en werkten er 12.000 studenten in onze digitale leeromgeving. Dat onderwijsinnovatie leeft op de HU, blijkt niet alleen uit de cijfers. Je hoort het ook in verhalen van collega’s, zoals van docent Paula … Continued