Ontwikkeling HU

LINC-T: van, voor en door docenten

Docenten in gesprek

Hoeveel onderwijsinnovatieprojecten denk je dat onze opleidingen in 2016 zijn gestart? Zevenenvijftig. In 2016 werden bovendien maar liefst 1648 modules blended ontwikkeld en werkten er 12.000 studenten in onze digitale leeromgeving. Dat onderwijsinnovatie leeft op de HU, blijkt niet alleen uit de cijfers. Je hoort het ook in verhalen van collega’s, zoals van docent Paula … Continued

Laat jouw team horen!

Onderwijsinnovatie, de nieuwe instituutsraden, maatschappelijke spanningen in de klas, studentenbegeleiding: het zijn slechts enkele van de vele onderwerpen waarover we als College van Bestuur de afgelopen maanden met medewerkers hebben gepraat. Elke woensdag en donderdag was er een uur de tijd om ideeën uit te wisselen, te bespreken wat goed gaat en wat beter kan … Continued

Samen aan tafel

De voormalige kenniscentra van Hogeschool Utrecht correspondeerden ruwweg met de naam van onze zes voormalige faculteiten. Werd er dan niet over de grenzen van die kenniscentra/faculteiten samengewerkt? Zeker wel. Veel vraagstukken uit de beroepspraktijk vragen immers om antwoorden die op het snijvlak van kennisvelden zijn te vinden. Sterker nog, in de dynamiek van onze stedelijke … Continued

Studiedag 10 maart: een stap richting 2020

Studiedag 10 maart 2017

2018: de volgende stap richting de HU in 2020. Onder dat thema kwamen onze directeuren en het College van Bestuur op 10 maart bijeen voor een studiedag, met als doel te komen tot een ‘beleidsrijke Planning & Control (P&C) cyclus’. Waar moeten we, kijkend naar de doelstellingen uit ‘Hogeschool Utrecht in 2020’, in 2018 meer … Continued