Ontwikkeling HU

Niet veranderd worden maar veranderen

schoolbord

We zijn als hogeschool trots op hoe ver we zijn met het innoveren van ons onderwijsaanbod: het samen met de beroepspraktijk vernieuwen van het curriculum, het introduceren van een nieuwe didactiek, waarbij flexibel leren in leerteams voorop staat. Die trots dragen we uit, dat is terecht en ook belangrijk. Tegelijk is onderwijsinnovatie een ingrijpend proces. … Continued

LINC-T: van, voor en door docenten

Docenten in gesprek

Hoeveel onderwijsinnovatieprojecten denk je dat onze opleidingen in 2016 zijn gestart? Zevenenvijftig. In 2016 werden bovendien maar liefst 1648 modules blended ontwikkeld en werkten er 12.000 studenten in onze digitale leeromgeving. Dat onderwijsinnovatie leeft op de HU, blijkt niet alleen uit de cijfers. Je hoort het ook in verhalen van collega’s, zoals van docent Paula … Continued

Laat jouw team horen!

Onderwijsinnovatie, de nieuwe instituutsraden, maatschappelijke spanningen in de klas, studentenbegeleiding: het zijn slechts enkele van de vele onderwerpen waarover we als College van Bestuur de afgelopen maanden met medewerkers hebben gepraat. Elke woensdag en donderdag was er een uur de tijd om ideeën uit te wisselen, te bespreken wat goed gaat en wat beter kan … Continued

Samen aan tafel

De voormalige kenniscentra van Hogeschool Utrecht correspondeerden ruwweg met de naam van onze zes voormalige faculteiten. Werd er dan niet over de grenzen van die kenniscentra/faculteiten samengewerkt? Zeker wel. Veel vraagstukken uit de beroepspraktijk vragen immers om antwoorden die op het snijvlak van kennisvelden zijn te vinden. Sterker nog, in de dynamiek van onze stedelijke … Continued