Actief in de stad

De stad Utrecht biedt ontelbaar veel mogelijkheden en evenementen om te bezoeken, maar ook zeker om zelf actief in te worden! We zetten hieronder een aantal mogelijkheden op een rij.

Inhoudelijke verdieping

Wie op zoek is naar meer inhoudelijke verdieping kan wekelijks naar de lezingen en programma’s van Studium Generale van de UU (ook open voor HU-studenten) of de lezingen van de Studentenvereniging voor Internationale Betrekkingen (SIB-Utrecht).

Studentenorganisaties

Utrecht en Amersfoort bieden studenten een actief verenigingsleven waarin veel mogelijkheden liggen om je naast je studie verder te ontplooien, bijvoorbeeld door actief te worden in het bestuur of een commissie. Binnen de HU zijn een groot aantal studieverenigingen actief die naast gezelligheid ook activiteiten organiseren ter verdieping van je studie en/of ter voorbereiding op de arbeidsmarkt. Dit doen ze onder andere in de vorm van gastcolleges, workshops en (buitenlandse) excursies.

Daarnaast zijn er in Utrecht een groot aantal gezelligheidsverenigingen, studentensportverenigingen, studentenmuziekgezelschappen en nog veel meer studentenorganisaties actief. Denk hierbij bijvoorbeeld aan levensbeschouwelijke verenigingen, multiculturele verenigingen en organisaties over (sociaal) ondernemerschap. Veel studentenorganisaties zijn verenigd in koepels. In de tabbladen onder dit menu vind je de websites van de diverse koepels, zoals de FUG, het BOCS, de Sportraad en het KOSMU. Een algemeen overzicht van een groot aantal studentenorganisaties vind je op deze pagina.

De Universiteit Utrecht en Hogeschool Utrecht hebben een gezamenlijk beleid voor de ondersteuning van studentenorganisaties. Daarom is er voor bestuurders van studentenorganisaties een gezamenlijke (externe) website opgezet waar alle relevante informatie te vinden is met betrekking tot de verschillende vormen van ondersteuning. Je kunt hierbij denken aan subsidies, bestuursbeurzen en vergaderruimtes.

Inzetten voor studentenbelangen

In de medezeggenschap, bij de lokale studentenvakbond VIDIUS of de jongerenafdeling van een lokale politieke partij, kun je je inzetten voor studentenbelangen. Utrecht heeft een lokale partij die zich specifiek op studenten en starters richt: Student&Starter. Ook de beide landelijke studentenvakbonden hebben hun kantoor in Utrecht, dus vind je dat het onderwijs beter moet of de basisbeurs terug moet komen? Word dan actief bij de LSVb of het ISO.

Maatschappelijk actief

Verschillende organisaties in de stad bieden de kans aan studenten om zich in te zetten op maatschappelijk gebied. Eén van die organisaties is de Academie van de Stad. Academie van de Stad biedt je de mogelijkheid om te werken aan tal van grootstedelijke uitdagingen met professionele opdrachtgevers. Zo ondersteunen studenten cursisten van taal- en inburgeringcursussen, hebben jaarlijks meer dan 100 basis- en middelbare scholieren een student als persoonlijke coach, knappen studenten samen met bewoners van verschillende wijken tuinen op en ontwikkelen studenten creatieve concepten of doen onderzoek of activiteiten op het gebied van jeugd en educatie, leven en wonen, integreren en participeren, werken en economie, veiligheid en stedelijke vernieuwing. Door mee te doen aan een van de maatschappelijke projecten van Academie van de Stad krijg je de kans om tijdens je studie relevante praktijkervaring op te doen in de stad. Op deze manier werk je aan je CV, doe je waardevolle ervaring op, krijg je studiepunten of woonruimte met fikse huurkorting en draag je bij aan de leefbaarheid en ontwikkeling van de stad.

Een andere organisatie waarbij je je als student op maatschappelijk vlak in kan zetten is Stichting Move. In de projecten van Move krijgen kinderen en studenten samen het eigenaarschap en de verantwoordelijkheid over het bedenken en uitvoeren van hun eigen project. Studenten zijn bij Move de Projectleider. In een driehoek tussen een studentenorganisatie, een basisschool en een maatschappelijk partner help je met het opzetten en realiseren van projecten en fungeren als contactpersoon voor de betrokken partijen.