Ondersteuning

Hogeschool Utrecht (HU) stimuleert studenten om te participeren tijdens de studie. Participeren kan op vele manieren. Een daarvan is om bestuurlijk actief te worden, bijvoorbeeld in een opleidingscommissie, faculteitsraad of de Hogeschoolraad. Maar je kunt ook bestuurlijk actief worden in een van de vele studie- en studentenverenigingen die actief zijn in Utrecht en Amersfoort. Door je bestuurlijke activiteit doe je ervaring, kennis en contacten op die je (later) goed van pas kunnen komen.

Financiële en non-financiële facilitering

Als bestuurlijk actieve student in een medezeggenschapsraad, OC of studievereniging kom je mogelijk in aanmerking voor financiële en non-financiële ondersteuning vanuit de HU. Voor meer informatie lees je deze bijlage op ASK HU.

Combinatie studie met bestuurlijke activiteit

Je kunt bestuurlijk actief zijn naast je studie. Het hangt af van de bestuurslast én je studieprogramma of je bestuurlijke activiteit consequenties heeft, bijvoorbeeld in de vorm van studievertraging. Als je bestuurlijke activiteit overweegt, bespreek dan met medestudenten die al actief zijn hoe zij dit combineren met hun studie. Bespreek het ook met je SLB’er en/of studentendecaan.

Ben je meer dan 15 uur per week bestuurlijk actief? Dan is de minor Leiderschap voor Bestuurlijk actieve studenten misschien iets voor jou.

Ondersteuning voor bestuurlijk actieve studenten

Bestuurlijk actieve studenten worden binnen de HU ondersteund door het team Studentparticipatie. Het team heeft de volgende taken:

  • Begeleiding en ondersteuning aan bestuurlijk actieve studenten;
  • Organiseren en/of beschikbaar stellen van trainingen en kennisoverdracht;
  • Monitoring en advisering t.a.v. studentparticipatie, zowel richting de studenten als richting de HU;
  • Samenwerking zoeken met partijen binnen en buiten de HU die in hun doelstellingen eveneens het bevorderen van de studentparticipatie hebben opgenomen.