What’s in it for me

Competenties en Vaardigheden

Als actieve student kan je veel leren! Door actief te zijn naast je studie geef je invulling en kleur aan je studentenleven. Wat je doet, hoe je dat doet en met wie, dat zal natuurlijk enorm verschillen. Toch zijn er wel een aantal competenties en vaardigheden waarvan veel studenten aangeven dat zij deze ontwikkelen door actief te zijn naast hun studie. Hieronder kan je een indruk krijgen van de verschillende competenties en vaardigheden die je kan ontwikkelen (en waarvan je dan ook aan samenwerkingspartners kan vragen deze te “endorsen” op LinkedIn).

 • Samenwerken
 • Analytisch vermogen
 • Deskundigheid
 • Belangenafweging
 • Besluitvaardigheid
 • Organiseren
 • Netwerken
 • Professionaliteit
 • Inlevingsvermogen
 • Politieke sensitiviteit
 • Gevoel voor bestuurlijke verhoudingen
 • Representativiteit
 • Communicatieve vaardigheden
 • Doorzettingsvermogen
 • Reflectievermogen

Training en scholing

Team Studentparticipatie faciliteert een generiek trainingsaanbod voor én door alle bestuurlijk actieve studenten op de HU. Daarnaast zijn er ook mogelijkheden voor trainingen op maat.

In het jaarrooster komen jaarlijks vier trainingsmomenten voor:

 • Autumn Course
  Eind september komen alle bestuurlijk actieve studenten bij elkaar voor een ééndaagse met basistrainingen om een vliegende start te geven aan je bestuurlijke activiteiten dat collegejaar. Doorgaans vindt de Autumn Course plaats op een vrijdag tussen 13.00 en 21.00.
 • Winter Course
  Als je eenmaal gesetteld bent gaan we met ruim 110 studenten een weekend weg! Een weekend met trainingen, updates en mogelijkheden tot netwerken en gezelligheid. Het trainingsweekend vindt plaats op een zaterdag en zondag aan het einde van November.
 • Spring Course
  In maart/april wordt er wederom een ééndaagse gehouden op vrijdag tussen 13.00 en 21.00. De inhoud van de dag wordt aangepast op actuele thema’s en vragen vanuit bestuurlijk actieve studenten.
 • Summer Course
  In mei worden jaarlijks (tussentijdse) verkiezingen gehouden voor de medezeggenschapsraden. Net voor de zomer volgen de nieuw verkozen leden een ééndaags inwerktraject met daarin onder andere de overdracht van diverse actuele dossiers.

Naast deze vaste momenten zijn er ook een aantal mogelijkheden tot training en scholing die je als raad, OC, studievereniging of andere bestuurlijke activiteit kunt aanvragen, bijvoorbeeld:

 • Basistraining opleidingscommissies [Nederlands en Engels]
 • Basistraining instituutsraden [Nederlands en Engels]
 • Basistraining medezeggenschap
 • Wie-Wat-Waar in de HU
 • Achterbancommunicatie
 • Adviseren over de OER
 • Effectief vergaderen
 • Training accreditatie [over de rol van de OC in het accreditatie process]

Deelname aan training en scholing is gratis en wordt je aangeboden vanuit de HU. Neem voor verdere vragen over training en scholing contact op met studentparticipatie@hu.nl.

Faciliteiten

Op ASK HU vindt je in deze bijlage een overzicht van de faciliteiten waar bestuurlijk actieve studenten gedurende hun lidmaatschap van een raad, OC of bestuursjaar gebruik van kunnen maken.