ACTS Active After Stroke

Hoe krijgen wij mensen na een beroerte weer actief?

Revalidatie van mensen die een beroerte hebben gehad, is erop gericht hen te leren omgaan met hun beperkingen en zo zelfstandig mogelijk in hun eigen omgeving te laten functioneren. Vaak zijn er nog altijd gevolgen van de beroerte die dit bemoeilijken, zoals loop- en balansproblemen, verhoogd valrisico, vermoeidheid en depressie. Deze problemen bij thuiswonende mensen met een beroerte resulteren vaak in een inactieve leefstijl. Dit leidt tot een neerwaartse spiraal waarin de fysieke activiteit steeds verder afneemt, de verzorgingsbehoefte toeneemt en de mate van zelfstandigheid afneemt, en waardoor het risico op een volgende beroerte toeneemt. Studies laten zien dat fysieke activiteit een positief effect op gezondheid heeft van patiënten na beroerte.

In het onderzoeksproject ACTS willen we fysiotherapeuten handvatten bieden patiënten na een beroerte actief te krijgen en te houden: Hoe krijgen wij een actieve leefstijl bij mensen met een beroerte?

Start Active After Stroke (ACTS)

Start Active After Stroke (ACTS)

Op 1 februari 2017 is het onderzoekproject Active After Stroke (ACTS) van start gegaan. ACTS is een samenwerking tussen een aantal kennisinstellingen: Hogeschool Utrecht, lectoraat Leefstijl en Gezondheid, Co-Design en Crossmediale communicatie in het publieke domein, Universiteit Utrecht, UMCU Kenniscentrum Revalidatie Geneeskunde, Revalidatiecentrum De Hoogstraat, een aantal bedrijven: DeInteractieOntwerpers (DIO) en Dot Dot Factory BV, de patiëntenvereniging De Hart&Vaat Groep, Zorgspectrum Nieuwegein, eerstelijns fysiotherapiepraktijken en het Regionaal Genootschap voor Fysiotherapie...

Hello world!

Hello world!

Welcome to Hu Multisite Sites. This is your first post. Edit or delete it, then start...