ACTS Active After Stroke

Hoe krijgen wij mensen na een beroerte weer actief?

Revalidatie van mensen die een beroerte hebben gehad, is erop gericht hen te leren omgaan met hun beperkingen en zo zelfstandig mogelijk in hun eigen omgeving te laten functioneren. Vaak zijn er nog altijd gevolgen van de beroerte die dit bemoeilijken, zoals loop- en balansproblemen, verhoogd valrisico, vermoeidheid en depressie. Deze problemen bij thuiswonende mensen met een beroerte resulteren vaak in een inactieve leefstijl. Dit leidt tot een neerwaartse spiraal waarin de fysieke activiteit steeds verder afneemt, de verzorgingsbehoefte toeneemt en de mate van zelfstandigheid afneemt, en waardoor het risico op een volgende beroerte toeneemt. Studies laten zien dat fysieke activiteit een positief effect op gezondheid heeft van patiƫnten na beroerte.

In het onderzoeksproject ACTS willen we fysiotherapeuten handvatten bieden patiƫnten na een beroerte actief te krijgen en te houden: Hoe krijgen wij een actieve leefstijl bij mensen met een beroerte?

Overzicht tools ACTS

Overzicht tools ACTS

Welke tools staan er tot je beschikking om te werken met mensen met een beroerte en hun omgeving? In dit document vind je alle tools die in ACTS zijn ontwikkeld bij elkaar, met een toelichting hoe ze zijn in te zetten in de...

Active After Stroke (ACTS)

Active After Stroke (ACTS)

Op 1 februari 2017 is het onderzoekproject Active After Stroke (ACTS) van start gegaan en op 1 maart wordt dit afgerond. De resultaten worden binnenkort op deze website gepubliceerd. ACTS is een samenwerking tussen een aantal kennisinstellingen: Hogeschool Utrecht, lectoraat Leefstijl...

ACTS Nieuwsbrief januari 2019

ACTS Nieuwsbrief januari 2019

  Nieuwsbrief ACTS januari...