Actueel

Op 14 februari 2017 vond de aftrap van het onderzoekproject Active After Stroke (ACTS) plaats met de eerste consortiumbijeenkomst.

Na een introductie in het onderzoeksproject en de kennismaking met alle deelnemers zijn de verschillende werkpakketten besproken. Er zijn afspraken gemaakt over de planning en over de afstemming van de diverse activiteiten. Alle aanwezigen waren erg enthousiast om met het project aan de slag te gaan.

Het volgende consortium overleg wordt gepland in april. Ook is afgesproken een serie bijeenkomsten voor het werkveld te organiseren.