Nieuwsbrief 4 juli 2020

Nieuwsbrief 4 juli 2020

AGRIPPA Nieuwsbrief 4 juli 2020

Via deze Nieuwsbrief van het onderzoeksproject AGRIPPA brengen we u op de hoogte van de activiteiten binnen het project. Deze nieuwsbrief is bedoeld voor alle betrokkenen en geïnteresseerden in het project AGRIPPA.

In deze Nieuwsbrief:
AGRIPPA project en Covid-19
Stand van zaken
Dataverzameling
Zomer!