Onderzoek

Onderzoek

AGRIPPA
Additional intervention for self-management in chronic pain patients

Chronische pijn is een groot, complex en duur probleem en heeft grote impact op de kwaliteit van leven van patiënten, hun dagelijks functioneren, stemming en ziekteverzuim. Revalidatie is vooral gericht op het beïnvloeden en veranderen van het gedrag van patiënten zodat ze in hun dagelijkse leven beter met hun pijnklachten om kunnen gaan. Hiervoor zijn verschillende interventies ontwikkeld waarin zelfmanagement een belangrijke rol speelt.
Het bestendigen van resultaten op lange termijn blijkt echter een groot probleem. Vaak is zelfs sprake van terugval naar ‘oud’ gedrag waardoor patiënten opnieuw hulp moeten gaan zoeken. In het project SOLACE (Self Management in Chronic Pain Strategies) zijn twee interventies ontwikkeld om deze terugval te voorkomen, ‘Do It Your Self’ en ‘Waardegerichte Doelen’.

Een eerste studie naar de bruikbaarheid van deze interventies in de betrokken revalidatiecentra was veelbelovend. De werkzaamheid van deze interventies op de lange termijn is niet onderzocht. Vanuit dit werkveld maar ook vanuit de patiënten kwam nadrukkelijk de vraag om deze interventies op effectiviteit te toetsen.
Het doel van het project AGRIPPA is om samen met zorgprofessionals, patiënten, beroepsvereniging en ontwerpers een product ter voorkoming van terugval na revalidatie verder te ontwikkelen en te toetsen. Na afronding van dit project zijn de op effectiviteit getoetste additionele interventies klaar om landelijk te worden uitgerold.
Het onderzoek van AGRIPPA omvat twee werkpakketten.
In het eerste werkpakket wordt een app ontwikkeld waarvoor de twee ontwikkelde interventies. ‘Do It Your Self’ en ‘Waardegerichte Doelen’ zullen worden opgenomen.
In werkpakket 2 wordt een effectiviteitsstudie van deze interventie uitgevoerd. Hiervoor wordt de app toegepast in drie revalidatiecentra, op vijf locaties: Adelante in Hoensbroek en Maastricht, CIR Revalidatie, locatie Velp en Eindhoven,  en Heliomare Revalidatie in Wijk aan Zee.

Meer informatie over de app vind je hier:  agrippa app

AGRIPPA do it yourself