Onderzoek

Waardegerichte Doelen

Deze interventie bestaat uit een schema waarmee patiënten worden geholpen om waardegerichte doelen (WD) te formuleren en deze doelen vervolgens stap voor stap te plannen en te monitoren.

Deze interventie is opgenomen in het SOLACE werkboek.

Waardegerichte doelen

 

fysieke fitheid ouderen