Academisch Netwerk Logopedie Utrecht (ANLU)

In de activiteiten van het netwerk Logopedie staan wetenschappelijke onderbouwing en innovatie van het logopedisch handelen centraal. In het netwerk Logopedie wordt samengewerkt tussen Hogeschool Utrecht, UMC Utrecht en de faculteit Geesteswetenschappen van de Universiteit Utrecht.

Het netwerk verzorgt voor bachelors een interdisciplinaire master: Logopediewetenschap. Deze opleiding dekt alle subgebieden: stem-, spraak-, taal-, gehoor- en slikstoornissen vanuit medisch en taalwetenschappelijk perspectief. De studenten Logopediewetenschap leren om te gaan met wetenschappelijke kennis en onderzoek en zij leren zelf onderzoek te verrichten. De master wordt in deeltijd aangeboden, wat een zinvolle combinatie met professionele ervaring mogelijk maakt.

Daarnaast organiseert het netwerk Logopedie de Dag van de Logopediewetenschap. Dit is een jaarlijks terugkerende bijeenkomst voor logopedisten en logopediewetenschappers. Tevens organiseert het netwerk de Capita Selecta. Dit is een cyclus interactieve lezingen door gerenommeerde sprekers voor zowel beroepsbeoefenaren als bachelor- en masterstudenten. Zij kunnen in een ontspannen sfeer kennismaken met actuele en relevante onderwerpen in het vak.