Capita Selecta 27 januari 2017 – Dr. Mieke Moerman

Capita Selecta 27 januari 2017Mieke Moerman

Multidimensionele benadering van de orofaryngeale slikproblematiek

Dr. Mieke Moerman, MD, Msc, PhD KNO/Foniater/ Hoofd- en Halschirurg

 

Vrijdag 27 januari 2017, 15.30 – 17.00 uur

Hogeschool Utrecht, Faculteit Gezondheidszorg

Heidelberglaan 7 of Bolognalaan 101, Utrecht


De lezing is gratis en voor iedereen toegankelijk

U ontvangt een bewijs van deelname. Aantal studiebelastingsuren: 2.

Wilt u erbij zijn, dan kunt u zich hier aanmelden tot en met vrijdag 20 januari 2017

 

De spreker: Dr. Mieke Moerman

Dr. Mieke Moerman heeft een klinische praktijk in Gent, België, als Neus-, Keel-, en Oorarts/Foniater en Hoofd-Hals chirurge. Een aspect van haar interesses is gericht op stem- en slikproblematiek. Als ex-vicepresidente van de Belgian Society for Swallowing Disorders en recentelijk Deputy Chair van de Dysphagia Committee van de IALP, participeert ze aan het uitwerken van richtlijnen in de multidimensionele benadering van de orofaryngeale dysfagie.

 

Abstract

Net zoals stempathologie een multidimensionele benadering vereist, wordt ook de slikproblematiek meer en meer in een multidimensioneel kader onderzocht, met name:

1) informatie verzameling (anamnese en klinisch onderzoek),

2) visualisatie van het slikgebeuren (FEES),

3) instrumenteel slikonderzoek (VFS/manometrie) en

4) de zelfbeleving van de patiënt (self-assessment/QOL questionnaires).

 

De lezing wil een overzicht geven hoe deze verschillende dimensies worden onderzocht en gedocumenteerd.

De bedoeling is dat de deelnemer met praktisch bruikbare informatie huiswaarts keert.