Academisch Netwerk Logopedie Utrecht (ANLU)

In de activiteiten van het netwerk Logopedie staan wetenschappelijke onderbouwing en innovatie van het logopedisch handelen centraal. In het netwerk Logopedie wordt samengewerkt tussen Hogeschool Utrecht, UMC Utrecht en de faculteit Geesteswetenschappen van de Universiteit Utrecht.

Het netwerk verzorgt voor bachelors een interdisciplinaire master: Logopediewetenschap. Deze opleiding dekt alle subgebieden: stem-, spraak-, taal-, gehoor- en slikstoornissen vanuit medisch en taalwetenschappelijk perspectief. De studenten Logopediewetenschap leren om te gaan met wetenschappelijke kennis en onderzoek en zij leren zelf onderzoek te verrichten. De master wordt in deeltijd aangeboden, wat een zinvolle combinatie met professionele ervaring mogelijk maakt.

Daarnaast organiseert het netwerk Logopedie de Dag van de Logopediewetenschap. Dit is een jaarlijks terugkerende bijeenkomst voor logopedisten en logopediewetenschappers. Tevens organiseert het netwerk de Capita Selecta. Dit is een cyclus interactieve lezingen door gerenommeerde sprekers voor zowel beroepsbeoefenaren als bachelor- en masterstudenten. Zij kunnen in een ontspannen sfeer kennismaken met actuele en relevante onderwerpen in het vak.

Bridging the divide 25 april – science and public understanding of bilingualism

Bridging the divide 25 april – science and public understanding of bilingualism

Graag nodigen we u uit voor een lezing op 25 april a.s. van Antonella Sorace over tweetaligheid. Na haar lezing zullen drie taalexperts van de Universiteit Utrecht nader ingaan op het maatschappelijk belang van het onderzoek naar tweetaligheid. Deze bijeenkomst is interessant voor zowel onderzoekers op het gebied van meertaligheid, als ook voor professionals die in hun werk hiermee te maken hebben. Antonella Sorace is professor in Development Linguistics aan de Universiteit van Edinburgh. Zij is een linguïst van naam en...