ANLU leden

 

 

Dr. Lianne Remijn (1964) is sinds mei 2017 Programmacoördinator van de master Logopediewetenschap. Zij is logopedist en heeft de master Logopediewetenschap afgerond in 2007. Naast de functie als programmacoördinator werkt zij sinds 2012 als hoofddocent bij het Instituut Paramedische Studies van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. Hier is zij betrokken bij onderwijs en onderzoek met bachelor studenten. De werkzaamheden als klinisch logopedist heeft zij gedurende 21 jaar in de kinderrevalidatie van de Sint Maartenskliniek in Nijmegen ingevuld. Haar promotieonderzoek richtte zich op onderzoek naar de bruikbaarheid van verschillende meetinstrumenten voor het beoordelen van kauwen van kinderen met een cerebrale parese. Hierin is onder andere een observatie-instrument ontwikkeld. Lianne is op 21 juni 2017 gepromoveerd aan de Radbouduniversiteit in Nijmegen. (c.s.m.remijn@umcutrecht.nl)

 

Dr. Brigitta Keij is junior universitair docent Taalwetenschap en coördinator van de minor Logopediewetenschap binnen deze oBrigitta-Keijpleiding aan de Universiteit Utrecht. Ze heeft onderwijs op het gebied van de psycholinguïstiek, taal- en spraakpathologie en klinische linguïstiek gevolgd en heeft ervaring met het doen van onderzoek en het geven van onderwijs op het gebied van taalontwikkeling, taalstoornissen en meertaligheid. Ze probeert in haar werk de verbinding te zoeken tussen wetenschap en praktijk, met name op het gebied van de logopedie. In die rol en met die insteek is ze ook betrokken bij het Academisch Netwerk Logopedie Utrecht.

Lees meer over haar profiel.

 

Dr. Hayo Terband is universitair docent en onderzoeker bij het Utrechts Instituut voor Linguïstiek OTS, Universiteit Utrecht. Het onderzoek van Hayo Terband richt zich op de onderliggende oorzaken van spraakontwikkelingsstoornissen, ofwel de vraag welke neurocognitieve processen ervoor zorgen dat sommige kinderen niet goed kunnen leren spreken. Hij is in 2011 gepromoveerd op de neurocognitieve tekortkomingen bij spraakontwikkelingsdyspraxie en ontving in 2012 een NWO-VENI beurs voor verder onderzoek naar de mechanismen achter spraakstoornissen bij kinderen. Naast fundamenteel onderzoek houdt hij zich ook bezig met de ontwikkeling van klinische toepassingen en is onder meer betrokken bij de ontwikkeling van het Computer Articulatie Instrument (CAI) en de Nederlandse versie van de Schaal voor Verstaanbaarheid in de Context (ICS-NL).

 

 

Dr. Digna Kamalski, KNO-arts en plaatsvervangend hoofd van de afdeling KNO aan het UMC Utrecht. De titel van haar proefschrift luidde: ‘Effects in laser-assisted stapedotomy’. Deze promotie richtte zich op de vergelijking van verschillende lasers voor het uitvoeren van een stapedotomie, een operatie voor otosclerose.

Otosclerose komt relatief veel voor, de piek incidentie ligt tussen de 20 en 40 jaar en het komt meer voor bij vrouwen. Vaak wordt er een verslechtering van het gehoor gezien rondom zwangerschappen. Bij otosclerose groeit de stijgbeugel vast, waardoor er een geleidings-slechthorendheid ontstaat. Mogelijke behandeling bestaat uit revalidatie met hoortoestellen of een operatie, de stapedotomie. De relatief jonge patiëntenpopulatie kiest vaak voor het laatste.

Deze operatie is echter niet zonder risico’s. Belangrijke stap bij deze ingreep is het maken van een gaatje in de stijgbeugel, waarin een prothese geplaatst kan worden. Achter de stijgbeugel ligt namelijk het evenwichtsorgaan en slakkenhuis. Schade aan deze structuren kan leiden tot doofheid, oorsuizen en draaiduizeligheid. Traditioneel werd dit gaatje verricht met een scherp micro-instrument of een microboor. Voor deze methode is er behoorlijke kracht nodig. Een methode zonder direct contact, zoals door gebruik van een laser, lijkt in eerste instantie beter. Echter ook het gebruik van lasers brengt risico’s met zich mee.

In dit proefschrift werden de effecten van vier lasers bij stapedotomie in kaart gebracht. Concluderend blijken de KTP, Diode en CO2 lasers, veilig voor het gebruik bij stapedotomy. De Thulium laser toont echter slechtere resultaten vergeleken met de andere lasers. Het is dan ook af te raden deze laser te gebruiken voor stapedotomie.

 

Prof. dr. Ellen Gerrits is lector Logopedie: Participatie door Communicatie en sinds 2010 en hoogleraar logopediewetenschap sinds 2014. Ze is spraak-taalpatholoog en logopedist. Naast haar werk als lector is ze voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Stem-, Spraak- en Taalpathologie en redacteur van het Tijdschrift voor Stem-, Spraak en Taalpathologie en het vakblad Van Horen Zeggen. Met haar lectoraat wil Ellen Gerrits kennis en evidence-based interventies ontwikkelen die worden ingezet om de communicatie, spraak- en taalvaardigheid (de communicatieve redzaamheid) van kinderen en volwassenen te verbeteren.

Als hoogleraar houd zij zich niet alleen bezig met het ontwikkelen van nieuwe kennis over spraak- en taalontwikkelingsstoornissen, maar ook met de overdracht van die kennis aan het werkveld, met het oog op het bevorderen van kwaliteit en effectiviteit van de logopedische zorg. Er is daarom een nauwe samenwerking met de beroepsvereniging de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie (NVLF) en zorg- en onderwijsinstellingen zoals Koninklijke Auris Groep, NSDSK, Pento en Koninklijke Kentalis.