Capita Selecta

Capita Selecta lezingen
Het Academisch Netwerk Logopedie Utrecht organiseert jaarlijks een lezingencyclus onder de titel: Capita Selecta. Hiervoor worden vooraanstaande specialisten, vanuit binnen- en buitenland, uitgenodigd om belangrijke onderwerpen over de ontwikkelingen in de logopedie voor het voetlicht te brengen.

Voor wie zijn de lezingen bedoeld?
Voor logopedisten, studenten en medewerkers van de opleiding Logopedie van de HU en studenten en medewerkers van de opleiding Logopediewetenschap van de UU. De bijeenkomsten zijn gratis toegankelijk en vinden plaats op de locatie van de Hogeschool Utrecht.

Klik hier voor de Capita Selecta lezing van vrijdag 24 november 2017.