Master
Logopediewetenschap

Logopediewetenschap

De opleiding is een academische master aangeboden door de Universiteit Utrecht. Dit betekent dat de master u opleidt voor maatschappelijke functies waarvoor academisch denk- en werkniveau vereist is.

De tweejarige deeltijdmaster Logopediewetenschap is een interdisciplinaire master en valt onder de master Klinische Gezondheidswetenschappen. De opleiding is gericht op de wetenschappelijke studie van stem-, spraak-, taal-, gehoor- en slikstoornissen, vanuit medisch en taalwetenschappelijk perspectief. Na afronding van de studie bent u Logopediewetenschapper/ Klinisch Gezondheidswetenschapper.

Deze masteropleiding is NVAO-geaccrediteerd.

Start: jaarlijks in september

Voor wie? De master Logopediewetenschap is toegankelijk voor HBO- en WO-studenten. Voor HBO-instromers geldt dat ze de opleiding Logopedie hebben afgerond en de premaster Logopediewetenschap van 30 ECTS hebben gevolgd. (NB: De premaster kan ook tijdens Logopedie gevolgd worden; zie ingangseisen voor hbo-studenten). WO-studenten met een taalwetenschappelijke bachelor moeten kennis hebben van experimenteel onderzoek en de medische context van de master. Deze kennis kan opgedaan worden in de cursussen Statistiek (7.5 ECTS) en Inleiding tot de Pathofysiologie van Stem-, Spraak-, Gehoor-, en Slikstoornissen (7.5 ECTS). Beide cursussen kunnen in de profileringsruimte gevolgd worden. Andere mogelijke vooropleidingen zijn: – major Taal- en Cultuurstudies met hoofdrichting Taal en Cognitie, – major van talen-opleiding (‘X’se Taal en Cultuur) met taalwetenschappelijk accent, – major Communicatie- en Informatiewetenschappen met taalwetenschappelijk accent, – major Liberal Arts and Sciences met taalwetenschappelijk accent, – major van University College Utrecht, met relevante invulling van bachelor, – major Psychologie, Pedagogiek of Orthopedagogiek, met relevante invulling van bachelor, – major Biologie, Experimentele Fysica of Biomedische wetenschappen, met relevante invulling van bachelor. Van instromers van deze universitaire bacheloropleiding wordt verwacht dat ze kennis en belangstelling hebben betreffende de taalwetenschappelijke en medische invalshoek van de master Logopediewetenschap. Dit kan blijken uit een interview met de opleidingscoördinator, een intakegesprek met de toelatingscommissie of aan de hand van een CV en portfolio. Klik hier voor meer informatie over de toelatingsvoorwaarden.

Doel Logopediewetenschap leidt studenten op tot academische professionals die meewerken aan de ontwikkeling, verspreiding en integratie van wetenschappelijk kennis op het gebied van stem-, spraak-, taal-, gehoor- en slikstoornissen. Daarnaast kunt u wetenschappelijke kennis en onderzoek toepassen om innovatie- en kwaliteitsbeleid te formuleren en leiding geven aan veranderingsprocessen binnen gezondheidszorg-instellingen. U kunt bijvoorbeeld meewerken aan innovaties in de functionele diagnostiek van stem-, spraak-, taal-, gehoor- en slikstoornissen, in functionele therapie (revalidatie en re-educatie), en in de interacties tussen de medische en de paramedische diagnostische en therapeutische benadering. U leert kennis te verzamelen, kritisch te analyseren, te presenteren en erover te debatteren. De taalwetenschappelijke benadering speelt bij dit proces een belangrijke rol.

Inhoud De omvang van het programma is 60 ECTS. Bij deeltijd wordt de studiebelasting verdeeld over twee jaar (30 ECTS per jaar). Het onderwijs van dit masterprogramma wordt in 4 tot 6 contacturen op vrijdag gegeven. Klik hier voor meer informatie over de inhoud Logopediewetenschap.

Studievorm en Studiebelasting Begeleide zelfstudie vormt een belangrijk deel van het onderwijs. Het aantal contacturen (in een kleine groep) is beperkt (op vrijdag). Het belangrijkste en grootste onderdeel van het masterprogramma is de masterthesis (scriptie). De masterthesis is een zelfstandig onderzoek onder supervisie van een docent of gastdocent. De kwaliteit van de masterthesis is van groot belang. Het laat zien dat u in staat bent om een onderzoek op te zetten en uit te voeren. Daarnaast kan een goede masterthesis van pas komen bij sollicitaties. De keuze van het onderwerp is in principe vrij, mits er een begeleidende docent gevonden kan worden die expert is op het gekozen onderwerp. In het algemeen zullen docenten geen begeleiding willen geven aan een onderwerp dat zij niet volledig beheersen. Het is mogelijk de masterthesis te koppelen aan een eventuele stage.

Opleidingsinstelling Het masterprogramma wordt aangeboden door de Faculteit Geesteswetenschappen in samenwerking met Klinische Gezondheidswetenschappen, Faculteit Geneeskunde van de Universiteit Utrecht.

Meer weten? Meer informatie over de (pre)master Logopediewetenschap vindt u op de website van Logopediewetenschap.

Hoe schrijft u zich in voor de master Logopediewetenschap? Kijk op de site (zie het kopje regels – aanmelding) voor de procedure van aanmelding en inschrijving voor het masterprogramma Logopediewetenschap.