Overzicht masters na HBO Logopedie

Als je de HBO-opleiding (bijvoorbeeld HBO-logopedie) hebt afgerond, ben je in het bezit van de titel bachelor.        
Daarmee kun je doorstromen naar een premasteropleiding aan een universiteit.            
Mogelijke vervolgopleidingen voor ambitieuze HBO-ers of WO-ers met een afgeronde bachelor zijn:          
Masteropleiding Toelatingseisen / Extra informatie Duur Deeltijd Onder- Aangeboden Titel  
      Master- Voltijd wijs- door      
      programma   dag(en)        
Logopedie- HBO-ers volgen eerst een jaar het 2 jaar (60 EC) deeltijd vrijd. Faculteit, Logopedie-
wetenschap Premasterprogramma Klinische Genees- wetenschapper
Gezondheidswetenschappen (30 EC) kunde MSc
Universiteit
Utrecht
HBO-master Net als bij een universitaire master ontvang je 2 jaar (60 EC) deeltijd do. Hogeschool Master
Neurorevalidatie bij een HBO-master een officieel en internationaal van Neurorevalidatie
en Innovatie erkende mastertitel. Arnhem en en Innovatie,
Het niveau is gelijk, de weg er naar toe is anders. Nijmegen MSc
De masterstudent van een HBO-master baseert
zich namelijk op een vraagstuk uit zijn eigen
beroepspraktijk. Om die reden wordt de HBO-
master ook wel professional master genoemd.
Evidence Based De opleiding heeft als doel ervaren medici, 2 jaar (70 EC) deeltijd do. Faculteit, Klinisch,
Practice paramedici, verpleegkundigen, verloskundigen en Genees- epidemioloog,
in Health Care bachelors geneeskunde academisch te vormen en kunde MSc
te scholen als vooraanstaande en breed Universiteit
georiënteerde professionals die wetenschappelijk van
denken, oordelen en communiceren. Amsterdam
Advies met klem: beheersing van Wiskunde op
minimaal VWO-niveau.

 

Taalwetenschap Studenten Logopedie in bezit van propedeuse 1 jaar (60 EC) voltijd Rijks Linguïst,
Neurolinguistiek Logopedie volgen een bijvakprogramma waarvan Universiteit MA
de vakken deel uitmaken van de bachelor Groningen
Taalwetenschap (45 EC).
Afgestudeerde logopedisten volgen de
premaster Taalwetenschap Neurolinguistiek 45 EC.
Toegepaste Met een HBO-diploma Logopedie volg je een 1 jaar (60 EC) voltijd Vrije Taal-
Taalweten- speciaal premasterprogramma van 27 studie- Universiteit wetenschapper,
schappen punten. Amsterdam MA
Als je al in je 2e of 3e HBO-jaar hiertoe besluit, Rijks-
kun je deze vakken tijdens je HBO-studie al Universiteit
volgen als bijvakstudent aan de VU en er je vrije Groningen
ruimte bij je opleiding Logopedie mee vullen.
Mocht je 30 studiepunten nodig hebben om je
vrije ruimte te vullen, kun je er vrijwillig een
ander vak van 3 studiepunten bij volgen.
Spraak- en Studenten met een HBO-bachelordiploma 1 jaar (60 EC) voltijd Radboud Taal-
taal- Logopedie volgen eerst een schakelprogramma. Universiteit wetenschapper,
pathologie Nijmegen MA
Master   Om toegelaten te worden tot deze 2,5 jaar (150 EC) Hogeschool Master
Physician masteropleiding dien je te beschikken over een Duale opleiding van Utrecht Physician
Assistant bachelordiploma van een gezondheidszorgstudie 30 maanden met een Hogeschool Assistant
(MPA) plus minimaal 2 jaar werkervaring als wekelijkse studie- van Arnhem MPA
professional op HBO-niveau. belasting van 42 uur, en Nijmegen
Gedurende 40 les- Hogeschool
weken per jaar. In de Rotterdam
Zomerweken gaat je Hanze-
opleiding door. De Hogeschool
Studiebelasting is dan Groningen
gelijk aan de omvang
van je aanstelling.