Minor HBO logopedie HU

Ben je HU logopediestudent en geïnteresseerd in de (pre)master Logopediewetenschap?

Hieronder vind je belangrijke praktische informatie over het volgen van de premaster Klinische Gezondheidswetenschappen en de master Logopediewetenschap.

Als Hbo’er kun je niet rechtstreeks instromen in een universitaire master. Daarom bieden wij het premasterprogramma KGW aan. Hierin doe je wetenschappelijke basiskennis op en je ontwikkelt academische denk- en redenatievaardigheden en algemene academische vaardigheden. Na het succesvol afronden van dit premasterprogramma beheers je de kennis en vaardigheden op het niveau van een universitaire bachelor en ben je wél rechtstreeks toelaatbaar tot het masterprogramma Logopediewetenschap.

Het premasterprogramma KGW kun je als invulling van de profileringsruimte volgen in jaar 4 van de Hbo-opleiding Logopedie. Je kunt alleen in blok 4AB starten met het premasterprogramma. . Bij succesvol afronden van het premaster traject worden twee honours sterren toegekend. Daarnaast bestaat de mogelijkheid om met het premasterprogramma drie sterren te behalen.

Studenten moeten bij inschrijving voor het premasterprogramma beschikken over wiskunde C (of A) op Vwo niveau. Aan deze Vwo-wiskunde eis moet voldaan zijn vóór de start van het premasterprogramma KGW (dus voor 1 september van het jaar waarin je wilt starten met het premasterprogramma KGW).

In jaar 2 of 3 van de Hbo-opleiding Logopedie kun je na toestemming van de opleiding (gratis!) een wiskunde C deficiëntieprogramma volgen. Hier zijn voor de student geen kosten aan verbonden. Deze lintcursus duurt 1 jaar en start in blok A. Er wordt 1 avond per week lesgegeven. De cursus wordt afgesloten  met een examen. Studenten moeten de cursus in het tweede of derde studiejaar volgen. Inschrijving voor het wiskunde deficiëntieprogramma  verloopt via de keuzecursus site van de Faculteit Gezondheidszorg.  Meld je op tijd bij de studie loopbaan begeleider (SLB)  als je wilt deelnemen aan het wiskunde deficiëntieprogramma en/of als je het premasterprogramma KGW wilt volgen.

Osiris-code                              GKO-WISK-14
Start                                         Start blok A elke maandag (onder voorbehoud) tot en met blok D
van 18.00 tot 21.00   uur.
Duur                                         Het hele jaar
Contactpersoon                       Marc Veenstra (marc.veenstra@hu.nl)

Inschrijven (Pre)master
De deadline voor inschrijven voor studiejaar 2017-2018 is voor het masterprogramma Logopediewetenschap in Studielink 1 juni 2017 (ook als je weet dat je eerst nog het premasterprogramma KGW moet volgen – het premasterprogramma KGW heeft namelijk geen eigen aanmeldmogelijkheid in Studielink). Op dat moment hoef je nog niet aan alle toelatingsvoorwaarden te voldoen. Je kunt dan in je motivatiebrief bij je toelatingsverzoek aangeven op welke termijn je verwacht je Vwo-wiskunde certificaat  te behalen (een zomercursus Vwo-wiskunde is dus mogelijk, mits je daarmee voor 1 september het Vwo-wiskunde certificaat kunt behalen) en bij welke instelling je dat gaat doen, vervolgens moet je dan wel vóór 1 september 2017 aan de toelatingseisen voldoen en daar bewijs van kunnen overleggen.

Route voor de studenten die het premasterprogramma KGW volgen tijdens hun bachelor Logopedie:

Zit je in jaar 1, 2 of 3 en heb je wiskunde op Vwo niveau?
⇒ directe inschrijving voor het premasterprogramma KGW is mogelijk tijdens de profileringkeuze in jaar 3.
Geef dit aan bij je SLB-er.

Zit je in jaar 1, 2 of 3 en heb je GEEN wiskunde op Vwo niveau
⇒ volg in jaar 2 of jaar 3 van je bachelor Logopedie in eigen tijd, kosteloos, het wiskunde deficiëntieprogramma. Schrijf je in via Osiris voor de cursus GKO-WISK-13.

Zit je in jaar 4 en je wilt het premasterprogramma KGW volgen als invulling van je profileringruimte?
⇒Deze invulling van je profileringruimte duurt het hele studiejaar, waardoor je vakken aan de HU uitgesmeerd worden over het volledige jaar. De afstudeereenheid (AE) duurt daarmee dus 40 weken.

Extra informatie over wiskunde deficiëntieprogramma’s
Voor de VWO-wiskunde toelatingseis maakt het niet uit of je VWO wiskunde A, B of C gaat doen. VWO wiskunde C is voor de opleiding voldoende om in te stromen. VWO wiskunde A is uitgebreider en wordt door studenten als iets moeilijker ervaren dan VWO wiskunde C (en B helemaal) en daarvan zal ook een deel niet nodig zijn tijdens de opleiding.

De volgende mogelijkheden zijn door de Toelatingscommissie Klinische Gezondheidswetenschappen toegestaan om je Vwo-wiskunde te behalen:

  • Van Boswell Beta accepteren wij het Vwo-wiskunde C certificaat (testimonium) (Vwo-wiskunde A mag ook). Voor informatie   over de wiskundecursus bij Boswell Beta zie: http://www.boswell-beta.nl. Je kunt via Osiris meer informatie krijgen en je via Osiris inschrijven voor de cursus GKO-WISK-13)
  • Afstandsonderwijs zoals LOI, NHA is mogelijk maar dan moet je wel het (centraal schriftelijk) staatsexamen met goed gevolg afleggen, alleen een getuigschrift van deze instellingen zelf is niet voldoende. Een andere mogelijkheid is dat je via afstandsonderwijs een cursus Vwo wiskunde A volgt en dan het CCVX voorbereidingstentamen Vwo wiskunde A aflegt (Het CCVX heeft geen Vwo C examen), zie ook http://www.ccvx.nl op de homepage bij “Mogelijkheden”. Wanneer je een cursus elders volgt (dan wel zelfstudie), maar de toets af wilt leggen bij het CCVX of Boswell Beta zou ik je zekerheidshalve willen adviseren na te gaan of de studiestof van de Vwo-wiskunde cursus die je gaat volgen overeenkomt met de studiestof die getentamineerd wordt bij het examen waar je voor kiest. Met andere woorden, ik zou je willen adviseren na te gaan of de studiestof van de Vwo-wiskunde cursuswel volledig is.
  • Als je bij een andere instelling een Vwo-wiskunde cursus wilt volgen, dan is dat alleen toegestaan als dit wordt afgesloten met het behalen van het staatsexamen of CCVX-examen.

Let op: voor het aanmelden voor het staatsexamen geldt een deadline (om in 2017 staatsexamen te doen was de deadline voor aanmelden staatsexamen 31 december 2016).

Overige mogelijkheden voor het behalen van de Vwo-wiskunde d.m.v. een ander certificaat dan die van CCVX, Boswell Beta of staatsexamen moeten vooraf ter goedkeuring worden voorgelegd aan de Toelatingscommissie (niet alle certificaten worden geaccepteerd door de Toelatingscommissie).