Minor Logopediewetenschap UU

Inhoud Minor

Het minorpakket bestaat uit cursussen op het gebied van methoden van klinisch-wetenschappelijk onderzoek, (patho)fysiologie van stem, spraak, taal en gehoor en klinische linguïstiek. Daarnaast is een korte oriënterende stage in een zorginstelling, verbonden met een onderzoeksopdracht, deel van de minor. De stage is bedoeld om je bekend te maken met logopedische diagnostiek en interventie en de context waarin deze plaatsvinden.

Doel

De minor Logopediewetenschap is bedoeld voor studenten die een taal- of gedragswetenschappelijke major volgen en die zich willen verdiepen in spraak- en taalstoornissen en de zorg aan mensen die aan zulke stoornissen lijden.

Cursussen

Het hoofddoel van de cursus ‘Methodologie kwantitatief onderzoek (KGWP02014) is het verkrijgen van kennis, inzicht en vaardigheden die nodig zijn om een kwantitatieve onderzoekspublicatie te kunnen beoordelen op methodologische kwaliteit. Daarvoor is het nodig vertrouwd te raken met het methodologische begrippenkader, de verschillende onderzoeksdesigns en interpretatie van resultaten van kwantitatief onderzoek. Het beoordelen van de interne en externe validiteit van deze designs is daarbij een belangrijk onderdeel. De cursus levert een belangrijke bijdrage aan je algemene academische vorming en creëert de methodologisch basis voor het vervolg van de minor.
De stage (TL2V14009) stelt je in de gelegenheid om kennis op te doen over de logopedische zorg. In welke vorm wordt deze aangeboden, door welke instellingen en beroepsbeoefenaren (specialisten)? Wie is de clientèle? Wat zijn de institutionele en financiële kaders? Je krijgt de opdracht om zorgverleners (logopedisten), zorgmanagers en cliënten te interviewen en op basis daarvan te rapporteren. In het stageverslag zal ook een casusbeschrijving opgenomen moeten worden. Ter ondersteuning van deze activiteiten volg je de cursus ‘Methodologie Kwalitatief Onderzoek’ (KGWP01014). Deze cursus start in blok 1 (september) en is opgezet om studenten vertrouwd te maken met kwalitatief onderzoek. Aan het eind van de cursus kunnen studenten de kwaliteit van een kwalitatief wetenschappelijk artikel beoordelen. De cursus beoogt daarnaast studenten te leren ‘kwalitatief’ te denken, o.a. door de opgedane methodologische kennis toe te passen en kennis te maken met enkele basisvaardigheden behorend bij kwalitatief onderzoek. In de cursus wordt aandacht besteed aan het constructivistische wetenschapsparadigma, de empirische cyclus van kwalitatief onderzoek, het kwalitatieve begrippenkader en de wijze waarop resultaten van kwalitatief onderzoek kunnen worden gepresenteerd en geïnterpreteerd.

Voorbereiding Masters

De minor is een goede voorbereiding op het masterprogramma Logopediewetenschap (UU / UMCU) en masterprogramma’s op het gebied van de spraak- en taalpathologie.

Studieprogramma

De minor Logopediewetenschap bestaat uit drie verplichte cursussen en een verplichte stage inclusief kwalitatief onderzoek (30 EC).
Let op: Als je de minor wilt volgen, schrijf je je tijdens de inschrijfperiode in voor de minor én voor de stage (TL2V14009 – blok 2). Vervolgens schrijft ‘Onderwijszaken UMC’ de deelnemers van de minor in voor de methodologie-cursussen KGWP02014 en KGWP01014 (start in blok 1 – september). Via het UMC ontvang je t.z.t. de informatie over de roostering van de methodologie-cursussen. Voor eventuele vragen over de cursussen Methodologie kwalitatief onderzoek en Methodologie Kwantitatief Onderzoek kun je contact opnemen met Onderwijszaken KGW via onderwijszakenkgw@umcutrecht.nl.

Blok 2, 3 en 4

 • KGWP02014
  Methodologie kwantitatief onderzoek (premastercursus KGW)
  Let op: de cursusinschrijving voor deze cursus wijkt af van de normale procedure- zie beschrijving hierboven.
  Niveau 1
  7,5 EC

Blok 1 en 2

 • TL2V14009
  Stage Logopedie (inclusief kwalitatief onderzoek KGWP01014. Deze cursus start in blok 1!)
  Niveau 2
  7,5 EC

Blok 3

 • TL3V14107
  Pathofysiologie van stem, spraak, taal en gehoor
  Niveau 3
  7,5 EC

Blok 4

 • TL3V14108
  Klinische linguïstiek
  Niveau 3
  7,5 EC