SUPPLY CHAIN

SUPPLY CHAIN

De case: blockchain for Fair Trade

Unigear verkoopt verantwoord geproduceerde producten aan onderwijsinstellingen. De hoofdmoot van Unigears merchandise bestaat uit kleding met opdruk. Die kleding is van katoen. Het katoen wordt in India geteeld en de kleding wordt vervolgens daar gemaakt. Unigear belooft zijn afnemers dat de productie van de kleding biologisch verantwoord en CO2-neutraal verloopt. Bovendien werkt Unigear met zijn ketenpartners aan een continue verbetering van de arbeidsomstandigheden en een eerlijker verdeling van de winsten tussen de ketenpartijen.

De start van het project

Begin maart 2018 klopten Marnix de Vries van Unigear en Perry Smit van de Kamer van Koophandel bij het HU Blockchainlab aan: ‘Kan blockchain-technologie geen rol spelen bij het verbeteren van de samenwerking in Unigears keten waarbij tegelijkertijd bewijzen van ‘verantwoorde productie’ (= provenance) verzameld en aan de consument getoond kunnen worden?’

In dat eerste gesprek bleek dat de blockchainexpertise van het HU Blockchainlab van meerwaarde kon zijn bij het realiseren van Unigears doelen.

De HU-partners: Unigear, Kamer van Koophandel & Blockchain030

Omdat Unigear voor zijn consumenten écht werk wil maken van provenance, bij voorkeur met een op blockchaintechnologie gebaseerde oplossing, was er al snel het besef dat betrokkenheid van professionele ontwikkelaars nodig was. Daarom nodigden we Marc Buma, Suzanne Pieterse en Eric van Riet Paap van Blockchain030 uit voor de workshop.

Deze samenwerking paste naadloos in de visie van het HU Blockchainlab om in ‘het Utrechtse’ onderdeel te worden van, en te smeden aan, een ecosysteem van blockchainpartijen. Van kennisinstellingen, via start ups naar bedrijven en organisaties als gebruikers van blockchaintoepassingen, en consultancybureaus voor de aanvullende expertise.

Het project

Het ‘Fair Trade’-project van Unigear was een uitgelezen kans om de HU-projectaanpak in de volle breedte toe te passen. In een drietal workshops werd een stakeholderanalyse uitgevoerd, werd de gewenste klantservice ontworpen (service design), werden customer journeys en digital value streams in kaart gebracht en werd een riskiest assumption test (RAT) beschreven.

De onderkende transacties en de daarbij betrokken data werkten we tot op record-niveau uit. Ook onderzochten we wildere ideeën zoals het gebruik van devices om informatie over het productieproces te vergaren, de inzet van tokens om gewenst gedrag te stimuleren en te belonen, en reputatiesystemen om transactiepartijen elkaars gedrag te laten beoordelen.

Na keuzes gemaakt te hebben, stelden we de contouren van een solution architecture op met blockchaintechnologie als een van de onderdelen er van. Marc, Suzanne en Eric van Blockchain030 maakten tot slot een low tech prototype waarmee ze de schermen visualiseerden en user interfacing simuleerden.