HEALTH

HEALTH

De case: het revalidatietraject

Het idee voor de use case werd geboren uit een ervaring van een van de begeleiders van het HU Blockchainlab. Hij had moeten revalideren na een zware operatie. In dat traject was er op zijn zachtst gezegd wat ruimte voor verbetering in de coördinatie tussen zorgverleners rondom zijn revalidatietraject. Zo waren de revalidatiedoelen en het revalidatieplan niet bij alle zorgverleners bekend, was het niet duidelijk was welke zorgverlener waarvoor verantwoordelijk was, werd de informatie over geleverde zorg onvoldoende gedeeld en was het onduidelijk hoe het herstel van de patiënt vorderde.

Een infrastructuur om data te delen moest in revalidatietrajecten als deze toch voordeel kunnen bieden? Zeker als de betrokken zorgverleners op elkaars data konden vertrouwen. Blockchain kon voor dat vertrouwen zorgen.

HU-partner: Meander Medische Centrum

In een gesprek in mei 2017 toonde Wouter Bouvy, projectmanager digitale innovatie bij het Meander Medische Centrum (MMC), zich meteen enthousiast over een samenwerking. Het betrof een reëel probleem, het MMC zou kennis opdoen over nieuwe technologie en studenten konden het MMC inspireren met frisse ideeën.

Het project

Op 1 september 2017, twee maanden na de oprichting van het HU Blockchainlab, startte het project Revalidatietraject. De taken werden onder de studenten verdeeld. De studenten Technische Bedrijfskunde richtten zich op de bedrijfsmatige kant en de contacten met de betrokken zorgverleners. Zij stelden een stakeholderanalyse op, ontfermde zich over het service design, beschreven de customer journeys en brachten de Digital value streams op.

De ICT-studenten verdeelden, nadat zij de solution architecture hadden opgesteld, de taken rond de te ontwikkelen systeemcomponenten: twee studenten zorgden voor de front end (web/App) en de business logic, de derde student ontwikkelde de blockchaincomponent, de vierde de middelware en de vijfde de devices (stappenteller en slimme bloeddrukmeter).

In januari 2018, aan het einde van het semester, konden de studenten een werkende applicatie presenteren aan de opdrachtgever en de revalidatiearts van het MMC. Een knappe prestatie van studenten die bij de start van het project nog niet bekend waren met de processen rondom revalidaties en met blockchaintechnologie.