Samenwerking?

Samenwerking?

Samenwerking

Blockchaintechnologie heeft onmiskenbaar een grote maatschappelijke impact, het verandert de manier waarop we transacties verrichten en samenwerken. Als Hogeschool Utrechthebben we de taak ervoor te zorgen dat onze studenten kennis over blockchain kunnen opbouwen zodat ze een bijdrage kunnen leveren aan maatschappelijke vraagstukken van de stad van morgen.

Dit betekent dat ook onze docenten en de onderzoekers kennis hierover moeten opbouwen.. Om ondersteuning te bieden bij het inbedden van de nieuwe technologie in de organisatie is het Blockchainlab opgericht. De taak van het lab is om kennis op te bouwen en studenten en collega’s te ondersteunen bij het omgaan met deze nieuwe technologie. De HU heeft een regionale rol, vandaar dat het Blockchainlab nauw samenwerkt met regionale partijen.

De afdelingen die binnen de HU deelnemen in HU Blockchainlab

Binnen de HU participeren de volgende afdeling in het HU Blockchainlab:

– de dienst Informatiemanagement & ICT
– het Institute for Business Administration
– het Institute for Business Economics
– het Institute for ICT
– het lectoraat Architectuur van Digitale Informatiesystemen
– het lectoraat Digital Smart Services
– het lectoraat Financieel-Economische Advisering bij Innovatie
– het lectoraat Procesinnovatie & Informatiesystemen

De stuurgroep HU Blockchainlab

De stuurgroep HU Blockchainlab is per 01-08-2018 als volgt samengesteld:

– Johan Versendaal –  lector Digital Smart Services en voorzitter Stuurgroep
– Bernhard van der Biessen –  onderzoeker bij het Institute for Business Economics
– Eric van den Bos – directeur dienst IM & ICT
– Anita Bosman – directeur Institute for ICT
– Hans Duits – lector Financieel-Economische Advisering bij Innovatie
– Jaap Goedegebuur – programmamanager HU Blockchainlab
– Ander de Keijzer – waarnemend lector Architectuur Digitale Informatiesystemen
– Peter Nobels – projectleider HU Blockchainlab
– Pascal Ravesteijn – lector Procesinnovatie & Informatiesystemen
– Eva Reuling – directeur Institute for Business Administration
– Marlies van Steenbergen – lector Digital Smart Services
– Lex van Teeffelen – lector Financieel-Economische Advisering bij Innovatie

 

Voor meer informatie over samenwerken klik hier.