Agile ontwerpen voor gedragsverandering

Op 13 april ’17 presenteerde Martine Heemskerk op de conferentie Design for Next in Rome een case study naar de mogelijkheden en beperkingen van agile methodes bij ontwerpen voor gedragsverandering. Eerder onderzoek naar ontwerpen voor gedragsverandering focuste vooral op het lineaire ontwerpproces, terwijl vormen van agile werken steeds populairder worden. Verandering wordt bij deze aanpak omarmd en verkozen boven het volgen van een vastomlijnd plan. Een bekend voorbeeld van agile werken is scrum. De sprints binnen de scrum-aanpak bestaan uit een iteratieve opeenvolging van stappen om het ontwerp te verbeteren.

In dit onderzoek werkte een team van studenten aan verbetering van wachtrijbeleving op luchthaven Schiphol bij de beveiliging en de check-in. De studie toonde aan dat agile methodes bruikbaar zijn bij ontwerpen voor gedragsverandering en dat de inzet van de toolkit behavioural lenses deze manier van werken vergemakkelijkt. De combinatie van een agile ontwerpproces en het inzetten van tools droeg bij aan levensvatbare en interessante concepten voor het verbeteren van de wachtrijbeleving op Schiphol.

Alles over het onderzoek is te lezen in dit artikel en onderstaande presentatie.