Presentatie over sluimerende crisis en crisesmakelaars bij RIVM

Op 23 november gaf Annette Klarenbeek bij het RIVM tijdens de sessie ‘Signaleren is Communiceren’ een presentatie over sluimerende crisis en crisesmakelaars.

In haar presentatie liet Annette zien dat er een verandering gaande is in communicatie. Deze wordt niet langer gestuurd vanuit een centraal punt. De werkelijkheid is dynamischer. Voor haar onderzoek kijkt Annette dan ook voornamelijk naar gesprekken in de dagelijkse context. Dit kan zijn op straat maar ook op bijeenkomsten en op social media.

Crisismakelaars zoals Al Gore maar ook Hugo Borst stellen een probleem aan de kaak en proberen verandering te bewerkstelligen. Een crisismakelaar wordt je echter niet zomaar, je moet daar veel voor doen. Annette liet aan de hand van crisismakelaar Hugo Borst zien dat het afhankelijk is van een aantal factoren of je hier succesvol in bent.

Om een succesvolle crisismakelaar te zijn moet je spreekrecht hebben (bijvoorbeeld door persoonlijke betrokkenheid en door het samen met inhoudelijke professionals te doen). Daarnaast is het van groot belang hoe je iets brengt. Wat vaak goed werkt is om de emotionele aspecten laten zien maar op een niet-emotionele, rustige manier. Hoe je dit brengt is erg belangrijk. Als je een emotioneel betoog houdt met veel bewijzen wordt dit juist niet goed opgepakt. Ook het direct aanspreken van de groep (het maken van verwijten) werkt niet, je kan beter de bestuurlijke elite aanspreken.

Annette liet zien dat crisismakelaars ‘early warners’ zijn en dat zij laten zien wat er eigenlijk al is. Hier ligt dus een grote kans voor organisaties om tijdig actie te nemen en verdere problemen of reputatieschade te voorkomen. De reflex van organisaties is echter vaak dat de early warner als lastpost wordt gezien en niet wordt gehoord. Als organisatie moet je dus goed afwegen welke noodkreten/early warners je serieus neemt en welke niet.

Meer lezen over dit onderwerp?