Annette Klarenbeek benoemd tot lector ‘gesprek’ bij PubLab

20160518_AnnetteKlarenbeek_03Annette Klarenbeek is benoemd tot persoonsgebonden lector van de programmalijn ‘gesprek’ binnen het lectoraat Crossmediale Communicatie in het Publieke Domein (PubLab) van Hogeschool Utrecht. ‘Het gesprek’ krijgt hiermee naast het onderzoeksdomein ‘gedrag’ een nog prominentere rol in het lectoraat. De vraag naar hoe bepaalde waarden in gesprekken worden geformuleerd -en hoe inzicht daarin te vertalen is naar een effectieve communicatiestrategie (bij crises)- is voor haar werkzaamheden als lector leidend. Reint Jan Renes, vanaf 2011 dragend lector Crossmediale Communicatie in het Publieke Domein is ‘ontzettend blij en trots op’ de benoeming van Annette als lector Gesprek.

PubLab
Het PubLab onderzoekt in verbinding met praktijk, wetenschap en onderwijs actuele en vaak complexe crossmediale communicatievraagstukken die spelen in het publieke domein. De onderzoeken richten zich veelal op gezondheid, duurzaamheid, mobiliteit, sociale cohesie en veiligheid. Touchpoints, persuasief ontwerpen voor gezond en duurzaam gedrag en het stimuleren van veilig fietsgedrag onder ouderen zijn daar actuele voorbeelden van.

Onderzoek naar ‘het gesprek’
De programmalijn gesprek heeft de afgelopen jaren vorm gekregen in Publab-onderzoeken als The Next Level @ Crisis via #Crossmedia en framing, ICT en Overheid. Voor communicatieprofessionals is het belangrijk om oog te hebben voor on-en offline gesprekken die burgers voeren over maatschappelijke onderwerpen. Door het onderzoeken van gesprekken en de manier waarop burgers betekenis geven aan maatschappelijke kwesties groeit het begrip voor de dynamiek in de omgeving.  Communicatie met deze omgeving kan zo effectiever worden ingevuld (Klarenbeek, Stinesen & Hartog, 2014).  Het interactioneel perspectief ofwel discoursanalyse die vaak ten grondslag  ligt aan onderzoek rondom ‘het gesprek’ kan leiden tot handvatten/instrumenten voor publieke organisaties die zij kunnen inzetten in hun communicatiestrategie. Deze aanpak heeft bij The Next Level bijvoorbeeld geresulteerd in een succesvolle training ‘discoursanalyse’  en een post-bachelor cursus Crises & social media bij de HU, die professionals uit de crisispraktijk helpen anders naar interacties op social media ten tijde van crises te kijken.

Ambities
communicatie-en-gesprek-nov-'15Eén van de ambities van Annette als lector Gesprek, is om discoursanalyse beter in de HU-opleiding Communicatie te integreren. Discoursanalyse is op meerdere maatschappelijke thema’s van toepassing en dit zal ook zeker zichtbaar worden in PubLab-onderzoek de komende tijd. Annette Klarenbeek vindt het ‘goed als de samenleving zo hard terug praat’ en is van mening dat (communicatie)beleid daarop zou moeten inspelen. Discoursanalyse stelt je in haar ogen in staat om in gesprek te blijven én de stap te kunnen maken naar effectiever communicatiebeleid.

Over Annette
In 2012 promoveerde Annette met haar proefschrift ‘Crisis in Aantocht’ op de manier waarop overheidscommunicatie kan bijdragen aan het eerder identificeren en beter interpreteren van sluimerende crises. Eerder onderzocht ze in opdracht van politie en Openbaar Ministerie aan de hand van een discoursanalyse de wijze waarop burgers spraken over de geruchtmakende moord op Marianne Vaatstra. De afgelopen twee jaar was Klarenbeek lector Communication & Sustainable Society aan de Hanzehogeschool Groningen.

Verder lezen: