Doe mee aan het onderzoek naar telefoongebruik op de fiets bij jonge tieners

Telefoongebruik en fietsen; een slechte combinatie. Toch gebeurt het vaak, ook bij jonge tieners. Dit leidt soms tot gevaarlijke situaties op de weg. Daarom voert PubLab in opdracht van de provincie Utrecht een onderzoek uit naar telefoongebruik op de fiets bij jonge tieners. Doel van dit onderzoek is het opstellen van een gericht plan met activiteiten die dit risicovolle gedrag kunnen voorkomen.

Kinderen geboren na 2007 zijn opgegroeid met de smartphone. Deze kinderen zitten nu nog op de basisschool, maar als zij naar de middelbare school gaan, gaan ze zelfstandiger aan het verkeer deelnemen. Er is dan een grote kans dat zij hun smartphone in het verkeer gaan gebruiken en daarmee sneller betrokken zijn bij een ongeval. Provincie Utrecht en PubLab willen onderzoeken hoe dit voorkomen kan worden.

Doet u mee?
Binnen het onderzoek dat nu plaatsvindt zijn wij nog op zoek naar deelnemers:

  • Bent u een ouder/opvoeder met kinderen in groep 7, groep 8 of de 1ste brugklas van middelbare school? Dan willen wij u vragen om de volgende vragenlijst in te vullen: http://bit.ly/vragenlijstfietsenmetfocus. Het invullen van deze vragenlijst duurt ongeveer  10-15 minuten.
  • Heeft u kinderen die nu in groep 8 zitten en volgend jaar starten op de middelbare school? Dan willen we u vragen om uw kind op te geven voor de zogenaamde dagboekstudie. Met de dagboekstudie wordt de periode van de basisschool naar de middelbare school meer in detail en vanuit het perspectief van het kind bekeken. In de dagboekstudie wordt komende zomerperiode daarom 3x een korte enquête afgenomen. Een aantal deelnemers wordt aan het eind van de zomerperiode nog gebeld. De kinderen die deelnemen maken kans op een leuke prijs. Aanmelden kan via fietsenmetfocus@hu.nl.

Vragen?
Voor vragen over het onderzoek kunt u contact opnemen met projectleider Karen Hilhorst via fietsenmetfocus@hu.nl of met Charlotte Daalderop van de provincie Utrecht op charlotte.daalderop@provincie-utrecht.nl.

Achtergrond onderzoek
In opdracht van de provincie Utrecht onderzoekt PubLab hoe voorkomen kan worden dat toekomstige verkeersdeelnemers (jonge tieners) hun smartphone in het verkeer gebruiken. PubLab bouwt hierbij verder op resultaten uit het eerder afgeronde onderzoek Fietsen met Focus in 2016. Hieruit bleek dat het een zeer uitdagend vraagstuk is, deels omdat er veel veranderingen plaatsvinden bij jonge tieners aan het eind van hun basisschooltijd en overgang naar de middelbare school. Het advies was daarom om een meerjarige aanpak te ontwikkelen die zich richt op zowel de groepen 7/8 van de basisschool als op de eerste brugklas.

In het onderzoek heeft PubLab daarom eerst de activiteiten die momenteel al gedaan worden rond het probleem ‘smartphone op de fiets bij jongeren’ in kaart gebracht, geanalyseerd en visueel vastgelegd op een zogenoemd ‘interventielandschap’. De kaart en activiteiten zijn besproken met aanbieders en andere belanghebbenden rond het probleem. Vervolgens zijn een aantal aandachtspunten bepaald die momenteel verder onderzocht worden.