Fietsen met focus: onderzoek smartphonegebruik jonge verkeersdeelnemers

plaaatjeIn opdracht van de Provincie Utrecht zijn PubLab, Ideate & innovatiestudio Moorgen een onderzoek gestart naar smartphonegebruik van jongeren op de fiets. 77% van de jongeren tussen de 12 en 17 jaar belt, appt of luistert muziek tijdens het fietsen (onderzoek SWOV 2015), wat het risico op een ongeval aanzienlijk verhoogt.

De provincie Utrecht wil met een interventie voorkomen dat toekomstige verkeersdeelnemers, die nu op de basisschool zitten, hun smartphone in het verkeer gaan gebruiken. PubLab, Ideate en Moorgen willen daarom met het onderzoek antwoord geven op de vragen (1) Op welke doelgroep en welk doelgedrag kan de provincie Utrecht zich het beste richten? (2) Welke interventie is op basis van de gekozen doelgroep het meest effectief om het gewenste doelgedrag te bereiken? en (3) Aan welke voorwaarden moet de interventie/het product voldoen om effectief te kunnen zijn?

Het onderzoek wordt uitgevoerd volgens de principes van research through design, waarbij al in een vroeg stadium een beperkt aantal ideeën voor interventies ontstaat die al onderzoekend verder worden ontwikkeld. Deze methode is al eerder succesvol toegepast bij projecten gericht op veilig fietsgedrag van ouderen en het stimuleren van kinderen om water te drinken. De onderzoeksaanpak is erop gericht om inzichten in de doelgroep en het doelgedrag te krijgen, waardoor kansrijke touchpoints voor gedragsverandering geïdentificeerd kunnen worden. Hierbij wordt o.a. gebruik gemaakt van interventie-ontwikkelingstools uit de toolkit Behavioural Lenses en worden persona’s en customer journeys ontwikkeld. Onderdeel van het onderzoek is verder een pressure cooker sessie met creatieve denkers waar een voorbeeld interventie uit volgt inclusief succesfactoren. Het daadwerkelijk ontwikkelen en implementeren van deze interventie maakt geen onderdeel uit van dit onderzoeksproject.

Hugo Ward
Hugo Ward van Moorgen tijdens de kick-off

Deze maand is het onderzoek succesvol gestart met een kick-off bijeenkomst die tot doel had het projectplan op hoofdlijnen om te zetten in concrete acties met namen, rugnummers en een heldere planning. Inmiddels is het team volop aan de slag met literatuuronderzoek en veldwerk met (fietsende) jongeren. Het project loopt tot najaar 2016.

Gerelateerd: