Fysiotherapie en het veranderen van gezondheidsgedrag

Hoe kan je zorgverleners helpen om op een onderbouwde manier gezondheidsgedrag te veranderen bij hun patiënten? Verschillende lectoraten van de Hogeschool Utrecht zijn in meerdere projecten hiermee aan de slag gegaan. 

Samenwerking leidt tot betere inzichten
De lectoraten Leefstijl en GezondheidCo-design en het Publab van de Hogeschool Utrecht hebben de afgelopen jaren regelmatig samengewerkt rond het ontwerpen van interventies die gezondheidsgedrag proberen te veranderen. Zo werkten de lectoraten intensief samen in het project Solace, welke zich richtte op het voorkomen van terugval na succesvolle pijnrevalidatie bij patiënten met chronische pijn op de langere termijn en het project Wat beweegt jou, dat zich richt op het vergroten van beweegactiviteiten bij kinderen met een beperking. Ook werken ze momenteel samen in het project ACTS, om te kijken hoe fysieke activiteit verhoogd kan worden bij patiënten die lijden aan de gevolgen van een beroerte.

Het doel van de gezamenlijke projecten is om fysieke activiteit op een positieve manier beïnvloeden, door het te laten aansluiten op de nieuwste inzichten rondom gedragsverandering en dit goed toe te passen in de persoonlijke omgeving van de patiënt. Hierbij hebben de lectoraten veelvuldig gebruik gemaakt van elkaars expertise om tot nieuwe inzichten te komen.

Eén van de inzichten die de lectoraten de afgelopen periode hebben opgedaan is dat – net als bij ontwerpers – zorgverleners niet automatisch de meest logische keuzes maken als het gaat om gedragsveranderingstechnieken die aansluiten bij het doelgedrag van de patiënt. Dit geldt ook voor fysiotherapeuten.

Fysiotherapeuten en het veranderen van gezondheidsgedrag
Fysiotherapeuten hebben vaak tot doel om patiënten te ondersteunen in het veranderen van hun gedrag. Echter blijkt het vermogen om gezondheidsgedrag van patiënten te veranderen in de praktijk vaak erg lastig. Het ontwikkelde Persuasive by Design model met bijbehorende gedragslenzen, kan fysiotherapeuten hierbij ondersteunen. Het model omvat namelijk de centrale principes die een rol spelen bij duurzame gedragsverandering. Deze zijn geïntegreerd in vijf hoofdaspecten van gedrag die vertaalt zijn naar de vijf gedragslenzen.

Om fysiotherapeuten een beter beeld te geven over dit hulpmiddel, hebben de onderzoekers: Stefan Elbers, Sander Hermsen, Manon Bloemen, Reint Jan Renes & Harriët Wittink van de verschillende lectoraten de handen ineengeslagen en een artikel geschreven in de FysioPraxis van februari 2018. In dit artikel leggen ze aan de hand van een casus uit hoe fysiotherapeuten de gedragslenzen als een evidence-based tool kunnen toepassen in de praktijk.

Het artikel  is hieronder te lezen: (klik op de tekst om heel het artikel te lezen)

Bron: FysioPraxis van februari 2018