Handreiking Discoursanalyse: een praktisch instrument voor communicatieprofessionals

‘Discoursanalyse’, ‘een discursieve benadering’ of ‘een interactioneel perspectief’: allemaal termen die steeds vaker opduiken in het domein van de communicatieprofessional. Ze geven een bijzondere manier van kijken naar communicatie weer. Centraal hierin staat de wijze waarop mensen in gesprek met elkaar dingen doen met taal en de effecten daarvan. Door met deze ogen naar interacties te kijken, ontstaat meer begrip en inzicht in gespreksproblemen die mensen ervaren en strategieën die ze gebruiken om hiermee om te gaan.

De recent verschenen Handreiking Discursieve Analyse, ofwel de ‘Discoursanalytische Bril’ (de DaB) is een waardevol en praktisch instrument voor communicatieprofessionals. Het is een kennismaking met de discursieve benadering: het geeft een beeld van stappen bij discoursanalyse, inzichten die dat oplevert en de meerwaarde daarvan voor communicatieprofessionals. Ook wordt in de DaB een voorbeeld beschreven van discoursanalyse in de communicatiepraktijk: de zaak-Vaatstra

De DaB is een samenwerking van het lectoraat Communication & Sustainable Society (Hanzehogeschool Groningen), het lectoraat Crossmediale Communicatie in het Publieke Domein (Hogeschool Utrecht) en Dienst Publiek en Communicatie van het Ministerie van Algemene Zaken. Door gesprekken te exploreren met deze handreiking groeit het begrip voor de dynamiek in de omgeving. Daarnaast kan je als communicatieprofessional tot verrassende inzichten komen door te oog hebben voor wat er in gesprekken gebeurt. De DaB sluit zodoende ook mooi aan bij de ‘Reflectieve Communicatie Scrum’ van prof.dr. Betteke van Ruler (2013): een methode voor het plannen van communicatieacties, met veel aandacht voor het monitoren van datgene waarover mensen in de omgeving van een organisatie praten en voor de manier waarop ze praten.

De discursieve benadering vormt ook een belangrijk speerpunt van het lectoraat Communication & Sustainable Society, waar DR. Annette Klarenbeek op 27 mei ’14 is geïnstalleerd als lector. Het lectoraat onderzoekt op welke wijze mensen communiceren over een duurzame samenleving en de acceptatie van nieuwe duurzame technologieën. Klarenbeek vindt het ‘goed als de samenleving zo hard terug praat’ en is van mening dat (communicatie)beleid daarop zou moeten inspelen. Veel duurzame uitvindingen en technologieën zijn vaak voor mensen helemaal niet leuk, zegt Annette. Windmolenparken bijvoorbeeld zouden het landschap vervuilen, net als biogasinstallaties, die ook nog eens voor hoofdpijn, misselijkheid en lawaai-en geuroverlast zorgen. De discursieve benadering en de handreiking discoursanalyse helpen om beter te leren begrijpen waar de weerstanden en gevoeligheden van mensen zitten. Dit stelt je in staat om in gesprek te blijven én de stap te kunnen maken naar effectiever communicatiebeleid.

Meer lezen?

 

Reageer

U dient aangemeld te zijn om te reageren.