Let’s talk energy: een korte terugblik

Na een samenwerking van ruim twee jaar werd op donderdag 23 maart 2017 onderzoeksproject Let’s Talk Energy afgesloten met een eindcongres. In het onderzoek werkten Hanzehogeschool Groningen (lectoraat Communication & Sustainable Society) en Hogeschool Utrecht (lectoraat Crossmediale Communicatie in het Publieke Domein) samen met communicatieprofessionals in het energiedomein om antwoord te geven op de vraag: hoe kan bij lokale energietransities effectief vorm worden gegeven aan communicatie? Drie verschillende cases vormden de basis voor het onderzoek: windpark Drentse Monden Oostermoer, biovergister in Hoogkerk en de mogelijke gaswinning op Terschelling. Bij alle case was sprake van weerstand onder de bevolking en ontstond er commotie.

De cases zijn geanalyseerd vanuit een context- en discours invalshoek. Op basis van de resultaten is de training ‘Discours analytische Bril (DAB) Energie ontwikkeld. Deze training moet communicatieprofessionals helpen effectiever te communiceren bij lokale en omstreden energieprojecten, door beter aan te sluiten bij het gesprek dat in de samenleving wordt gevoerd. De training wordt op aanvraag aangeboden via bijvoorbeeld een workshop of masterclass. Interesse? Stuur ons een mail

Tijdens het eindcongres presenteerden we samen met gastsprekers inzichten en tools die helpen effectiever te communiceren over duurzame energie en beter om te gaan met weerstand. Hieronder een korte terugblik:

  • De dag startte met een toespraak van gedeputeerde Tjisse Stelpstra (Provincie Drenthe). Hij sprak over een energieneutraal Drenthe en over draagvlak als cruciale factor daarbij: “Communicatie staat centraal; het is belangrijk om mensen te motiveren, te inspireren, inzicht te verschaffen en goed te luisteren”.
  • Annette Klarenbeek, lector ‘gesprek’ (Hogeschool Utrecht) ging in haar keynote in op de gevoeligheden die spelen in het gesprek rondom de energietransitie. Het publiek maakte kennis met discoursanalyse aan de hand van illustrerende fragmenten uit de media en uit data van het onderzoeksproject.
  • De andere keynote spreker, Guido Rijnja (Rijksvoorlichtingsdienst), sprak over ‘waarderend communiceren’. Wat doe je als het botst? Verbinding maken, genieten van weerstand, waarden herkennen en erkennen wat er speelt in de samenleving waren belangrijke thema’s die daarbij aan bod kwamen. Guido gaf in zijn presentatie ook nog een leestip: het boek Halte Ongemak, waarderend communiceren maakt het verschil.

Na de lunch hadden congresdeelnemers de mogelijkheid twee kennissessies te volgen:
  • Tim Reefman (HowAboutYou) en Ronald Dunsbergen (TenneT) gaven deelnemers in hun kennissessie een kijkje in de wereld van online monitoring. Daarbij gingen zij in op vragen als: hoe monitor je? Welke hulpmiddelen zijn er? En wat zijn handige tips en trucs? Het online monitoren van sociale media kan communicatieprofessionals helpen om beter aan te sluiten bij het gesprek dat online wordt gevoerd.
  • Marcel van Vulpen (Provincie Drenthe), Peter Knoers (HVR Group) en Matthijs Coops (TenneT) vertaalden inzichten uit (discours)onderzoek naar de adviespraktijk. De volgende vragen stonden tijdens deze kennissessie centraal: hoe adviseer je als communicatieprofessional bestuurders en beleidsmakers over duurzaam energiebeleid? Hoe kun je voor ruimte zorgen om echt van buiten naar binnen aan de slag te gaan? En hoe kun je helpen om de dialoog op gang te brengen?
  • Guido Kwikkers (Neerlands Diep/Dialoogisch) en Guido Rijnja (Rijksvoorlichtingsdienst) gaven een interactieve workshop waarin deelnemers hun beïnvloedbare ruimte aan den lijve erkenden en ervaarden. Weerstand kwam letterlijk op hun weg: hoe overzie je wat er gebeurt en hoe schep je ruimte?
  • Petra Sneijder en Maartje Harmelink (Hogeschool Utrecht) verzorgden een mini-training Discours Analytische Bril (DAB) energie. Tijdens deze kennissessie gingen de deelnemers aan de slag met een discoursanalyse, door met behulp van een discoursanalytische bril naar interacties over lokale energie-initiatieven te kijken.

Bekijk hieronder de eindpublicatie van het onderzoek, waarin vijf partners en onderzoekers terugblikken op Let’s Talk Energy en vertellen over de uitdagingen rondom duurzaamheid en communicatie.