Myra de Koning over Let’s talk energy: draagvlak, gedrevenheid en inspiratie cruciaal

Op 23 maart ’17 vindt het eindevent van Let’s talk energy plaats: een tweejarig RAAK-onderzoek waarin de HU en Hanzehogeschool Groningen twee jaar lang samenwerkten met professionals uit het energiedomein rondom communicatie en duurzaamheid. De centrale vraag luidde: hoe kan discoursanalyse bijdragen aan een succesvolle energietransitie? In aanloop naar het event plaatsen we elke week een interview waarin een betrokken onderzoeker of partner terugblikt op het project. 

Deze week aan het woord: Myra de Koning, communicatieadviseur bij de gemeente Aa en Hunze. Myra ondersteunt de gemeentelijke organisatie en het gemeentebestuur met communicatieadvies en werkzaamheden ten aanzien van actuele onderwerpen, bijvoorbeeld bij een initiatief voor windenergie

Ben je zelf ook veel met duurzaamheid bezig?
Duurzaamheid is een onderwerp dat er toe doet. Maar duurzaam leven is niet iets wat je mensen oplegt. Het begint bij het inzien van nut en noodzaak en dus bij draagvlak. De vraag ‘What’s in it for me’ is daarbij cruciaal. Logisch natuurlijk. Als je zonnepanelen op je dak legt, reken je ook uit of deze investering op termijn uit kan. Maar los daarvan is duurzaamheid vooral een investering in de komende generaties. Inspiratie, gedrevenheid en goede voorbeelden: dat is wat telt!

Hoe kijk je terug op het project?
Let’s talk energy was een ware zoektocht in het bepalen van de focus op de vraagstelling, de aanpak en de te betrekken partijen. Voor mij was het echt een eye opener dat een onderwijsinstelling in contact treedt met diverse partijen om met praktijkvraagstukken aan de slag te gaan. De verbinding met de praktijk zorgt ervoor dat het onderzoek en de uitkomsten niet puur theoretisch zijn, maar juist ook bruikbaar. Daar hebben de betrokken partijen ook nog extra op gestuurd.

Kijk je door dit onderzoek anders tegen online gesprekken aan?
Voor communicatieprofessionals die bij de overheid werken, ligt de uitdaging erin om in de veranderende omgeving hun positie goed te vinden en gesprekken, initiatieven en participatie verder te helpen. De verbinding met burgers tot stand te brengen en de verandering van onderop los te krijgen. Gemeentes houden zich dan ook steeds meer bezig met het faciliteren en voeren van gesprekken. Ook online zie je dat toenemen. Op welke socialmedia- berichten ga je bijvoorbeeld in, op welke niet en met welke toon? Let’s talk energy bevestigt deze ingeslagen weg. De uitkomsten van het onderzoek bieden concrete handvatten om verder mee aan de slag te gaan. Dat is niet alleen voor communicatieprofessionals van belang, maar voor iedereen die dergelijke online gesprekken voert.

Waar liggen de uitdagingen voor communicatieprofessionals bij duurzaamheid & communicatie? De aanleg van veel windmolenparken laat zien dat het anders moet qua aanpak en communicatie. Het zijn vaak te grote initiatieven waar burgers te laat bij betrokken worden. De uitdaging is echt om ze wél op tijd te betrekken en op die manier meer draagvlak te creëren. We zouden graag in gesprek blijven met een onderwijsinstelling als jullie en ervaringen uitwisselen. De door jullie ontwikkelde training zou ons ook zeker kunnen ondersteunen bij de (communicatieve) duurzaamheidsuitdagingen die ons nog te wachten staan.

Lees hier het interview met Astrid Berg (Hanzehogeschool), die als mede-auteur van de aanvraag Let’s talk energy aan de wieg staat van de inbedding van het thema energiecommunicatie binnen het Kenniscentrum Energie van Hanzehogeschool Groningen.