Over het PubLab

Het Lectoraat Crossmediale Communicatie in het Publieke Domein (PubLab) draagt bij aan de ontwikkeling van effectieve en innovatieve communicatie(strategieën) en biedt communicatieprofessionals nieuwe perspectieven en concrete handvatten. PubLab onderzoekt hoe (crossmediale) communicatie strategisch kan worden ingezet voor een leefbare en duurzame samenleving. Bijvoorbeeld in de manier waarop gedrag beïnvloed kan worden op het gebied van gezondheid, veiligheid en duurzaamheid, hoe het gesprek verloopt tussen overheid en burgers, of manieren waarop organisaties kunnen inspelen op interactie tussen burgers over sluimerende crises.

Visie en werkwijze
In het lectoraat komt het denken en doen van communicatiewetenschap,- praktijk en -onderwijs samen. Op basis van concrete vragen of probleemstellingen vanuit de samenleving identificeren en analyseren we problemen met betrekking tot crossmediale communicatie in het publieke domein en lossen deze waar mogelijk op.  Hierbij combineert PubLab kwalitatieve en kwantitatieve methoden, waarbij sterk wordt ingezet op praktische inzetbare oplossingen, samenwerking met andere kennisinstituten en professionals uit het werkveld en participatieve ontwerpprocessen met experts en doelgroep. Door mét de praktijk samen te werken in plaats van onderzoek te doen vóór de praktijk, stimuleert het lectoraat de beroepspraktijk tot reflectie op het eigen handelen, gehanteerde methodes en ingesleten patronen.

Onderzoeksdomein
In haar onderzoek richt PubLab zich met name op het identificeren, analyseren en (door)ontwikkelen van diverse vormen van persuasieve, crossmediale communicatie in het publieke domein. We doen onderzoek in de domeinen Gesprek & Gedrag.