Over het PubLab

Het lectoraat Crossmediale Communicatie in het Publieke Domein (PubLab) draagt bij aan de ontwikkeling van effectieve en innovatieve communicatie(strategieën). PubLab onderzoekt hoe (crossmediale) communicatie strategisch kan worden ingezet voor een leefbare en duurzame samenleving. Bijvoorbeeld in de manier waarop gedrag beïnvloed kan worden op het gebied van gezondheid, veiligheid, welvaart, duurzaamheid of mobiliteit, hoe de communicatie verloopt tussen overheid en burgers, of wijzen waarop organisaties kunnen inspelen op interactie tussen burgers over sluimerende crises.

Visie en werkwijze
In het lectoraat komt het denken en doen van communicatiewetenschap,- praktijk en -onderwijs samen. Op basis van concrete vragen of probleemstellingen vanuit de samenleving identificeren en analyseren we problemen met betrekking tot crossmediale communicatie in het publieke domein en lossen deze waar mogelijk op. Door dit mét de praktijk te doen in plaats van vóór de praktijk, stimuleert het lectoraat de beroepspraktijk tot reflectie op het eigen handelen, gehanteerde methodes en ingesleten patronen.

Onderzoeksdomein
In haar onderzoek richt PubLab zich met name op het identificeren, analyseren en (door)ontwikkelen van diverse vormen van persuasieve, crossmediale communicatie in het publieke domein. We doen onderzoek in de domeinen Gesprek & Gedrag.