Onderzoeksdomeinen

Onderzoeksdomeinen
Het lectoraat crossmediale communicatie in het publieke domein (PubLab) werkt via twee programmalijnen, Gedrag en Gesprek aan actuele en vaak complexe crossmediale communicatievraagstukken die spelen in het publieke domein. Deze vraagstukken hebben een concrete focus op gezondheid, duurzaamheid, mobiliteit, sociale cohesie en veiligheid.

  • communicatie-en-gedragCommunicatie & Gedrag:

Diverse maatschappelijke vraagstukken en ontwikkelingen maken gedragsbeïnvloeding tot een relevant thema. Er is steeds meer kennis over gedragsbeïnvloeding beschikbaar vanuit verschillende disciplines, waaronder sociale psychologie en gedrags-en communicatiewetenschappen. Het is echter onvoldoende duidelijk wat deze kennis betekent voor publiekscommunicatie gericht op gedragsverandering bij de burger.

Uitgangspunt bij het gedragsdomein is: Hoe kan met gedragswetenschappelijke kennis en inzicht in de dagelijkse realiteit van burgers effectieve beïnvloedingsstrategieën worden ontworpen?

Typische ‘Publab’ vraagstukken op het terrein van gedrag zijn o.a.:

– De manier waarop communicatieprofessionals en ontwerpers met inzichten uit gedragswetenschap succesvoller kunnen sturen op duurzaam en gezond gedrag (Raak-project Touchpoints en het promotietraject Persuasive by Design van Sander Hermsen).

– De wijze waarop inzichten uit de sociale psychologie kunnen bijdragen aan het beïnvloeden van mobiliteitsgedrag (projecten Beter Benutten en Ouderen veilig op de fiets) en veilig gedrag op de werkvloer (NAM).

– Hoe campagnes van de Rijksoverheid aangescherpt kunnen worden met betrekking tot gedragsverandering (Casi 3.0).

  • Communicatie & gesprek: 

communicatie-en-gesprek-nov-'15

De complexiteit en dynamiek van problemen in de samenleving en de (schijnbare) onvoorspelbaarheid van de opstelling van burgers overvalt publieke organisaties steeds vaker. Dit is bijvoorbeeld scherp te zien bij crises. Er is een grote behoefte aan meer inzicht in hoe burgers met elkaar in gesprek zijn en zo betekenis geven aan maatschappelijke kwesties. Dit kan leiden tot concrete handvatten en instrumenten voor publieke organisaties.

Uitgangspunt bij dit onderzoeksdomein is: Hoe worden waarden en normen in gesprekken geformuleerd en hoe kunnen deze inzichten worden vertaald naar een effectieve communicatiestrategie?

‘PubLab’ vraagstukken op het gebied van gesprek zijn o.a.:

– De manier waarop crisiscommunicatie en crisismanagement effectief vormgegeven kan worden door overheidsprofessionals bij crises die beïnvloed worden door sociale media (Raak-project The Next Level @Crisis via crossmedia).

– Het face-to-face contact tussen burgers en de lokale overheid bij wijkontwikkeling-en beheer (promotietraject van Christine Bleijenberg ‘Uitgepraat of in gesprek?‘)

– Hoe de overheid rekening kan houden met bestaande frames die stakeholders gebruiken in het online debat over ICT en de overheid.