Beter Benutten: Mobiliteitsmaatregelen op het gebied van gedragsverandering

Project: Beter Benutten: Mobiliteitsmaatregelen op het gebied van gedragsverandering
Betrokkenen: Anita van Essen, Reint Jan Renes
Looptijd: November 2013 – juli 2014
Doel: Het ontwikkelen van een praktisch kader voor de regionale partijen binnen het programma Beter Benutten (Ministerie van I&M) de deze partijen ondersteunt bij het ontwerpen van maatregelen om mobiliteitsgedrag te beïnvloeden.

Omschrijving
Sinds 2011 werken Rijk, regio en bedrijfsleven samen in het programma Beter Benutten om de bereikbaarheid in de drukste Nederlandse regio’s over weg, water en spoor te verbeteren. De doelstelling van het Vervolgprogramma Beter Benutten behoudt de focus op een verbeterde bereikbaarheid van de belangrijkste stedelijke regio’s binnen Nederland. In dit programma zal het beïnvloeden van mobiliteitsgedrag een nadrukkelijke rol spelen.
In dit kader doet het PubLab voor het programma Beter Benutten onderzoek naar een manier waarop kansrijke maatregelen ontwikkeld kunnen worden om het mobiliteitsgedrag effectief te beïnvloeden. Om deze maatregelen te kunnen ontwikkelen zijn heldere strategische keuzes nodig. De sociale wetenschap biedt steeds meer inzichten hoe tot een effectief maatregelenpakket te komen. Om deze inzichten in de praktijk van Beter Benutten toe te passen wordt een praktisch kader ontwikkeld die professionals helpt systematisch en doelgericht te werken, scherpe analyses te maken, en tot geïnspireerde en creatieve maatregelen te komen.

Verder lezen: