De invloed van issues op het maatschappelijk discours rondom organisaties in het publieke domein

Project: De invloed van issues op het maatschappelijk discours rondom organisaties in het publieke domein
Onderzoekers:
Petra Sneijder, Maartje Harmelink, Irene Kelder & Annette Klarenbeek
Looptijd:
januari 2018 – december 2018


Aanleiding

Het doen en laten van publieke organisaties ligt voortdurend onder het vergrootglas wanneer interne en externe stakeholders discussiëren over maatschappelijke issues. Door de komst van sociale media hebben steeds meer actoren een ‘stem’ gekregen in het publieke debat. Zo kunnen medewerkers in organisaties, maar ook journalisten of politici, steeds makkelijker uiting geven aan hun zorgen en kritiek. Zij kunnen ‘issuemakelaar’ worden. Issuemakelaars kunnen het idee hebben dat er iets niet klopt aan overheidsbeleid en dit in het publieke domein aan de orde stellen.

Dit zagen we recent nog bij het door Hugo Borst en Carin Gaemers geschreven manifest ‘Scherp op Ouderenzorg’. Hugo Borst zette zich als bekende Nederlander en zoon van een moeder in een verpleegtehuis in voor een verbetering van ouderenzorg. Hun signaal werd ontegenzeggelijk opgepakt in het door hen aangezwengelde maatschappelijke debat. Ze ontvingen voor hun bijdrage de Machiavelliprijs 2016.

Doel
Dit eenjarige onderzoek van PubLab met SIA KIEM-subsidie speelt in op een dringende vraag van communicatieadviseurs in het (veiligheids)domein: hoe kan effectief worden vormgegeven aan de communicatie als iemand (via crossmedia) een issue heeft aangekaart?

Werkwijze & partners
In dit project wordt, in samenwerking met de Amsterdam School of Communication Research (ASCoR), online media monitoring bureau HowAboutYou en Bureau EMMA, de basis gelegd voor een discursief psychologisch onderzoek naar de wijze waarop issuemakelaars in het publieke domein issues aankaarten via sociale media, zodat (communicatie-) professionals hiervan kunnen leren. We kijken naar de manier waarop issuemakelaars melding maken van misstanden en de dialogen die zich als gevolg daarvan ontwikkelen op sociale media.

Beoogd resultaat
De resultaten zullen bijdragen aan een interactioneel handelingsperspectief, dat vorm kan krijgen in consultation, richtlijnen/handleidingen, casuïstiekopdrachten, trainingen en social media monitoring simulatiesessies. Hierdoor worden communicatieprofessionals in staat gesteld adequater te reageren op issuemakelaars met een focus op interactie via sociale media, waarmee de toekomstbestendigheid van de professional wordt vergroot.

Meer lezen?