Fietsen met Focus 2.0

Project: Fietsen met Focus 2.0
Betrokkenen: 
Amber RonteltapSandra BukmanLiedewij Vogelzang, Tim van Eijl, Irene Kelder & Karen Hilhorst
Looptijd: 2 jaar (september 2017 – december 2019)

 

 


Aanleiding

Van april t/m november 2016 heeft het PubLab in opdracht van de Provincie Utrecht onderzoek gedaan naar interventiemogelijkheden die moeten voorkomen dat toekomstige verkeersdeelnemers (jonge tieners) hun smartphone in het verkeer gaan gebruiken. Binnen dit vorige project ‘Fietsen met Focus’, bleek dat telefoongebruik op de fiets onder deze doelgroep een zeer uitdagend vraagstuk is, o.a. omdat de doelgroep op een punt van veel verandering in hun leven staat. Het voorkomen van smartphonegebruik op de fiets door kinderen vraagt om gedragsorkestratie: zorgvuldig op elkaar afgestemde uitingen gedurende langere tijd. De aanbeveling was daarom om niet in te zetten op een enkelvoudige interventie, maar in plaats daarvan een meervoudige interventiestrategie te starten aan het einde van de basisschool en deze door te laten lopen tot en met de eerste jaren van de middelbare school.

Doel
Binnen dit vervolgtraject van Fietsen met Focus, worden de mogelijkheden verdiept die ingaan op de beste gedragsorkestratie voor een interventiestrategie. Het project moet uiteindelijk antwoord geven op de vraag:

‘Wat zijn effectieve strategieën om de gedragsorkestratie omtrent telefoongebruik in het verkeer onder jonge tieners vorm te geven?’

Uiteindelijk draagt dit project bij aan het tegengaan van telefoongebruik op de fiets onder jonge tieners.

Aanpak
Op basis van de inzichten uit het eerder uitgevoerde onderzoeksproject Fietsen met Focus 1.0, is binnen dit onderzoek ingezoomd op een specifieke fase in het leven van de doelgroep de jonge tiener, namelijk: de overgang van basisschool naar middelbare school. Deze fase is binnen het project bestudeerd aan de hand van literatuur en een serie vragenlijsten onder de tieners zelf.

Daarnaast is in kaart gebracht hoe de omgeving invloed probeert uit te oefenen op het telefoongebruik op de fiets van de jonge tiener. Daarvoor zijn bestaande interventies geïnventariseerd en is er een vragenlijst uitgezet onder ouders. Dit leidde tot een hoop verzamelde gegevens, inzichten en data. Middels ‘design thinking’ methoden is vervolgens naar alle input gekeken om te komen tot een gerichte gedragsorkestratie.

Als laatste stap zijn twee interventierichtingen getest onder de doelgroep.

Resultaten
Het onderzoek is inmiddels afgerond. Bekijk het eindrapport van Fietsen met Focus 2.0 op ISSUU of download het eindrapport als PDF.

Verder kan je meer lezen over de afronding van fase 1 en de gegeven presentatie bij Provincie Utrecht begin 2018 bekijken. In de zomerupdate van 2018 lees je meer over de voortgang van fase 2.

Daarnaast deelde het projectteam verschillende nieuwtjes over het onderwerp via deze LinkedIn groep.

Meer weten?
Geïnteresseerd in het onderzoek? Neem contact op met karen.hilhorst@hu.nl.

Meer lezen?