Naar een gedeeld begrip van de pijn: Een interactioneel handelingsperspectief voor patiënten met chronische pijn en hun behandelaars

Titel: Naar een gedeeld begrip van de pijn: Een interactioneel handelingsperspectief voor patiënten met chronische pijn en hun behandelaars
Onderzoekers: Baukje Stinesen, Petra Sneijder
Looptijd: 2017 – 2021
Betrokkenen: Annette Klarenbeek (lector Gesprek PubLab), Maastricht Universiteit (afdeling revalidatiegeneeskunde) en de revalidatiecentra Libra, Heliomare, Adelante.

 

Het onderzoek
Sociale en psychologische factoren spelen een belangrijke rol bij (het blijven bestaan van) chronische pijn en de beperkingen die patiënten daarvan in hun dagelijkse leven ervaren. Om beter te kunnen leren omgaan met de pijn, is het daarom belangrijk dat patiënten inzicht krijgen in deze factoren. Behandelaars merken echter dat het praten over de sociale en psychologische aspecten van de pijn gevoelig ligt en niet altijd goed lukt. Het onderzoek heeft tot doel meer inzicht te krijgen in gevoeligheden rond het bespreken van de sociale en psychologische aspecten van de pijn, zodat behandelaars hier beter mee kunnen omgaan in hun gesprekken met patiënten.

Relevantie  
Chronische pijn beïnvloedt de kwaliteit van leven, het dagelijks functioneren en de stemming van patiënten en leidt tot ziekteverzuim. 18% van de Nederlanders wordt er door getroffen. Recente kennis over instandhouding van pijngerelateerde beperkingen hebben geleid tot een nieuwe focus van pijnrevalidatie. Deze is er op gericht patiënten te stimuleren aan de slag te gaan met de sociale en psychologische aspecten van hun klachten en anders met de pijn te leren omgaan. Dit vraagt van de behandelaar een andere benaderingswijze van de patiënt. De beroepsgroep geeft aan dat (para)medici onvoldoende over de gespreksvaardigheden beschikken die nodig zijn om de patiënt te ondersteunen bij het verkennen van de sociale en psychologische aspecten van zijn pijn. Het onderzoek helpt behandelaars deze gespreksvaardigheden beter te ontwikkelen.

Resultaat
Met het onderzoek wordt inzicht verkregen in gevoeligheden in gesprekken tussen patiënten met chronische pijn en behandelaars in de multidisciplinaire pijnrevalidatie. Op basis van deze inzichten wordt een interventie ontwikkeld voor behandelaars, die hen helpt op hun gesprekken met patiënten te reflecteren en ideeën te ontwikkelen over hoe zij bepaalde onderwerpen beter bespreekbaar kunnen maken.

Een eerste publicatie van het onderzoek in Scandinavian Journal of Pain is hier te vinden.

Een greep uit eerdere onderzoeken waar Baukje bij betrokken was: