Persuasive by Design

Betrokkenen: Sander Hermsen
Looptijd: November 2013 – November 2017
Doel: In mijn onderzoek kijk ik naar de mogelijkheden die ontwerp biedt – en dan met name het ontwerpen van persuasieve technologie – voor het ondersteunen van gedragsverandering op het gebied van gewoonten en impulsen.
Omschrijving
Het menselijk gedrag bestaat voor een groot deel uit gewoonten en impulsief gedrag. Deze spelen zich vaak grotendeels onbewust af en zijn moeilijk te controleren. Gewoonten en impulsgedrag kunnen in gang worden gezet door interne of externe cues, die vaak dermate onder de oppervlakte liggen dat we de oorzaak van ons gedrag soms niet eens opmerken.

In mijn onderzoek kijk ik naar de mogelijkheden die ontwerp biedt – en dan met name het ontwerpen van persuasieve technologie – voor het ondersteunen van gedragsverandering op het gebied van gewoonten en impulsen. Is het voor gedragsverandering voldoende om je bewust te zijn van cues die leiden tot een impuls, of helpt dat niet? Kun je de gebruiker door goed ontworpen persuasieve technologie (van apps tot product development) ondersteunen in het veranderen van gewoonten? Welke valkuilen moet je daarbij ontwijken? Kun je door feedback op het huidige gedrag een gewoonte verbreken? Is action planning, door triggers of tips over handelingsalternatieven, een goede methode om alternatief gedrag aan te leren? Hoe bied je gebruikers de nodige vaardigheden en mogelijkheden om impuls- en gewoontegedrag aan te pakken?

Op al deze vragen ga ik proberen de komende jaren een bevredigend antwoord te vinden. Mocht je onderzoeksplannen, afstudeer-ideeën of relevante (praktische) casussen hebben die op deze thema’s aansluiten, dan ben je van harte welkom om contact met mij op te nemen.

Verder lezen?