SOLACE: onderzoek naar zelfmanagement bij chronische pijn

Betrokkenen: Lectoraten Leefstijl en GezondheidCoDesign, PubLab (Reint Jan Renes), revalidatiecentrum Adelante, Maastricht Universitair Medisch Centrum,  het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie en patiëntenvereniging Pijnpatiënten naar één stem.
Looptijd: februari 2015 – januari 2017
Doel: kennis en kunde op het gebied van chronische pijn ontwikkelen en samenbrengen, zodat patiënten beter met hun pijnklachten om kunnen gaan.

Context
Poliklinische chronische pijn revalidatietrajecten van betrokken partners zijn met name gericht op het beïnvloeden en veranderen van het gedrag van patiënten zodat ze in hun dagelijkse leven beter met hun pijnklachten om kunnen gaan. Zelfmanagement van de patiënt speelt hierin een belangrijke rol, maar hulpverleners ervaren dat patiënten hier in de dagelijkse praktijk moeite mee hebben. De vraag vanuit revalidatiecentra is dan ook: wat is het lange termijn effect van een chronisch pijnprogramma en zijn er strategieën te ontwikkelen om een eventuele terugval van de patiënt te voorkomen?

Doel
Specifieke doelstellingen van RAAK-publiek onderzoeksproject ‘Solace’ zijn:
1 het lange termijn effect van een revalidatieprogramma onderzoeken
2 het meten van de terugval van patiënten die een revalidatieprogramma hebben ondergaan
3 het ontwikkelen van strategieën gericht op gedragsbehoud en
4 het uitvoeren van een pilot om de effectiviteit van de strategie te onderzoeken.

De lectoraten PubLab en CoDesign waren in de eerste fase van SOLACE met name betrokken bij de werkgroep co-design, waarin een interventie is  ontworpen om terugval na revalidatie zoveel mogelijk te voorkomen. Kenmerkend voor co-design is dat gedurende alle ontwikkelstadia belanghebbenden – waaronder patiënten, behandelaren en onderzoekers – deelnemen aan het ontwerpproces.

Meer informatie

  • Website Solace
  • Nieuwsbericht: Hogeschool Utrecht en partners gezondheidszorg onderzoeken chronische pijn
  • In een systematisch literatuuronderzoek is een aantal bestaande strategieën en interventies ter ondersteuning van zelfmanagement bij chronisch pijn patiënten in kaart gebracht. Twee HU-studenten fysiotherapie werkten hieraan mee en het onderzoeksprotocol is hier te te vinden.
  • Eén van de ontwikkelde interventies is het spel Levenskracht, waarin patiënten samen met hun familie en vrienden inzicht krijgen in de belevingswereld van mensen met chronische pijn. Op 3 december ’15 is deze tijdens de `Byzonder byzonder innovatiebijeenkomst’ van zorggroep Adelante gepresenteerd. Tijdens deze bijeenkomst werd een posterpresentatie verzorgd over de verschillende interventieontwerpen van de minor co-design. Uit de ruim 45 inzendingen van ideeën en posters wonnen ze hiermee de tweede Byzonder byzonder prijs.
  • Tijdens de Dutch Design Week in oktober ’15 is Jens Gijbels namens SOLACE en Hogeschool Utrecht geïnterviewd voor Mobile Docters: